Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

isoAktualizcja ISO 9001:2015

Aktualizacja wymagań systemu zarządzania jakością i publikacja wydania ISO 9001:2015 ma na celu dostosowanie wymogów stawianych organizacjom do ich potrzeb i opinii związanych z poprzednim wydaniem. Jest to zmiana polegająca nie na odejściu obowiązku tworzenia konkretnych procedur, a na szerokim spojrzeniu po co funkcjonuje organizacja i czy realizuje swoje cele.

Dowiedz się więcej!

Jak kryzys gospodarczy wpływa na organizacje?

Upadki partnerów i kontrahentów, embargo, spadek popytu i inne zdarzenia gospodarcze powodują bezsenność menadżerów.

Obawa przed utratą ciągłości funkcjonowania dostaw, sprzedaży, zapewnienia płynności finansowej, produkcji i innych kluczowych procesów, związana jest z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów logistyki i magazynowania, pozyskiwania nowych odbiorców i dostawców oraz inne działania antykryzysowe.

Trudno przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje mogące spowodować zakłócenia naszego biznesu. Warto się jednak zastanowić, czy w nasze procesy zaangazowane są jakieś kluczowe zasoby (urządzenia i technologie, dane, wiedza, ludzie, outsourserzy), bez których funkcjononaie naszego biznesu będzie zagrożone.

Sposobem na analizę i wdrożenie rozwiązań minimalizujących nasza podatność oraz skutki systuacji kryzysowych jest BCM - czyli system zarządzania ciągłością działania. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem wdrożenia - Dowiedz się więcej!