Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Giodo
BPM - Dane Osobowe
zarządzanie zbiorami i upoważnieniami

Moduł Dane Osobowe BPM to kompleksowe narzędzie wsparcia wdrożenia wymagań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami GIODO.

Moduł umożliwia pełne spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyryzacji z dnia 10 grudnia 2014r.

Opis

Dzięki swej prostocie i użyteczności moduł jest szeroko wykorzystywany przez polskich przedsiębiorców i organizacje administracji publicznej w zakresie zarządzania zbiorami oraz upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 zobowiązuje administratorów danych osobowych do przetwarza danych osobowych w uporządkowany, zgodny z przepisami, sposób. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Administratorem danych osobowych jest podmiot, czyli organizacja, firma, a nie osoba zarządzająca, czy pracownik. Jednak  odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz dokumentację i zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych spoczywa na osobach kierujących organizacją.

Zbiór danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych jest pojęciem dość szerokim. Już  możliwość odnalezienia danych osobowych na podstawie dowolnego kryterium osobowego lub nieosobowego np.:

- imię,

- nazwisko,

- data urodzenia,

- PESEL,

- data wprowadzenia do zbioru,

określa zbiór jako uporządkowany.

BPM Dane Osobowe wspiera:

  • identyfikację zbiorów,
  • zarządzanie zbiorami i zasobami,
  • wnioskowanie o dostęp do danych osobowych,
  • zatwierdzanie dostępu,
  • odbieranie dostępu,
  • zarządzanie rejestrem upoważnień do danych osobowych,
  • raportowanie.

Każdy zbiór w systemie BPM Dane osobowe zostaje jednoznacznie opisany, a użytkownik ma możliwość wskazania zasobów informatycznych biorących udział w jego przetwarzaniu (systemy informatyczne, lokalizacje fizyczne, czy użytkowników – zasoby ludzkie). Dzięki temu możemy w prosty sposób raportować systemy przetwarzające dane osobowe, a w przypadku wykorzystania modułu BPM Bezpieczeństwo informacji uzyskujemy dodatkową wiedzę do przeprowadzenia analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji.

W systemie możemy tworzyć instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych systemach informatycznych, stanowiące załącznik do karty zasobu i stanowiące jeden z elementów drzewa dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Kolejną funkcjonalnością systemu jest możliwość wnioskowania o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Przełożony, bądź pracownik HR / Kadr wnioskuje o dostęp do zbiorów danych osobowych. Upoważnienie może wynikać z objęcia stanowiska i być do niego przypisane, tak by przełożony nie musiał opracowywać go od nowa. Po zawnioskowaniu osoba odpowiedzialna akceptuje upoważnienie i przekazywana jest również informacja do działu IT.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mogą być wydawane czasowo, co po upływie terminu spowoduje automatyczne cofnięcie upoważnienie i poinformowanie wszystkich zainteresowanych. System umożliwia modyfikację upoważnień i ich cofnięcie oraz pełne raportowanie w perspektywie upoważniony – zbiory, zbiór – upoważnieni i zakres upoważnienia.

System posiada również gotowy formularz sprawdzenia zgodny z wymaganiami ustawy, na podstawie którego można w  prosty sposób przygotować sprawdzenie w obszarze danych osobowych.