Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Termin wdrożenia wmagań RODO to 25.05.2018.

Co później? Utrzymanie, wdrożenie dobrych praktyk, audyty, analiza ryzyka, komunikacja z interesariuszami, obsługa wniosków, weryfikacja skuteczności, szkolenia.

 

Proponujemy usługę która może byc alternatywą dla wdrożenia w roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych wewnątrz organizacji.

 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Powierzenie firmie Blue Energy roli Inspektora Ochrony Danych – Outsourcing Inspektora Ochrony Danych to krok zapewniający utrzymanie zgodności z  RODO

Celem niniejszej usługi jest zapewnienie ciągłej zgodności z RODO. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy między innymi:

 • Nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Utrzymywanie w aktualności Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zatwierdzanie wniosków oraz udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień
 • Kontakty z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • Realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych
 • Nadzór nad procesem powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom
 • Nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą
 • Nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. RODO wymaga wdrożenia procesu zarzadzania podatnościami dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Analiza podatności wymaga posiadania zarówno specjalistycznego oprogramowani jak i głębokiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasza usługa polega na okresowych ( 1 raz do roku) badania podatności aplikacji przetwarzających dane osobowe. Po przeprowadzeniu analizy przedstawiamy raport z ryzykami jakie znaleźliśmy oraz rekomendacjami co należy zrobić aby „załatać dziury”

Jesli jesteś zainteresowany kompleksowym wdrożeniem wymagań RODO, zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami. Czytaj więcej...