Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
Interoperacyjność - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Interoperacyjność

KRI

Interoperacyjność to zdolność
współdziałania wszystkich
systemów teleinformatycznych
z rejestrami publicznymi Urzędu.

Zapewnia wyższe bezpieczeństwo i dostępność zgromadzonych danych, a także prowadzi do sprawniejszej obsługi klientów.

Opis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności precyzyjnie określa wymagania dotyczące rejestrów i systemów teleinformatycznych. Te muszą być zarządzane z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności […] przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.

Ścieżka wdrożenia

Oferujemy kompleksowy pakiet usług wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie.

Pakiet zawiera:

 • Szkolenia przedstawiającyce wymagania i wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności w urzędzie. Tematyka szkoleń:
  • KRI w praktyce,
  • WCAG 2.0,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  • Audyt Wewnętrzny,
  • Ocena ryzyka,
  • Kontrola zarządcza i zarzadzanie ryzykiem.
 • Audyt będacy obiektywną analizą poziomu wdrożenia KRI w urzędzie, na podstawie której powstanie profesjonalny raport poaudytowy, z informacją zwrotną o niezbędnych działaniach, które należy podjąć, w celu spełnienia wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności. Zakres audytu zerowego:
  • wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających realizację spraw w urzędzie dla klientów, 
  • wykorzystywanie norm i standardów w osiągnięciu właściwego poziomu interoperacyjności urzędu, 
  • weryfikacja stron www urzędu pod względem dostosowania do wymagań WCAG 2.0, 
  • weryfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w urzędzie, 
  • weryfikacja Kontroli Zarządczej w urzędzie.
 • Dokumentacja referencyjna - wzory dokumentacji, w postaci elektronicznej spełniających kryteria rozdziału IV Rozporządzenia w sprawie KRI m.in.:Konsultacje - udzielimy pomocy i wszelkich wskazówek dotyczących wdrożenia wymagań wynikających z Rozporządzenia i dostosowania dokumentacji do wymogów KRI,
  • Polityka Bezpieczeństwa,
  • Polityka Ochrony Danych Osobowych,
  • Instrukcja Zarządzania Danymi Osobowymi,
  • Karta usługi, 
  • Frmularz audytu WCAG 2.0.
 • Oprogramowanie BPM Risk - automatyzujące kontrolę zarządczą, audyt i anlizę ryzyka. Dowiedz się więcej!
 • Certyfikacja - pomoc w certyfikacji przeprowadzanej przez niezależną jednostkę.

Dodatkowo proponujemy rozszerzone usługi:

 • Audytu i dostosowania stron www do standardu WCAG 2.0 - kontrola implementacji oraz dostosowanie stron internetowych urzędu do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
 • Pentesty - zaawansowane badanie bezpieczeństwa sieci oraz systemów intranetowych i internetowych.
 • Audytu teleinformatycznego - weryfikacja stanu zabezpieczeń w kontekście wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzanych danych, bazując na międzynarodowych normach i standardach (m.in. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002).

Korzyści

Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz znakomitym narzędziom gwarantujemy: 

 • efektywne usługi,
 • dostosowaney model,
 • dodatkowe korzyści,
 • funcjonalne narzędzia,
 • skrócenie czasu realizacji,
 • doskonałe narzędzie zarządzania.
Jesteś tutaj: Home Usługi Bezpieczeństwo Interoperacyjność