Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
Testy penetracyjne, audyt informatyczny - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Testy penetracyjne

pentesty
   
"Bez testowania, nie ma spania :)"
   
  
Testy penetracyjne to testy infrastruktuly teleinformatycznej: sieci, systemów i urządzeń. Jest to ocena bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieciowych, serwerów usługowych pod względem zarządzania i monitorowania, jak również weryfikacja konfiguracji pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu poufności i integralności danych.

Opis

Testy penetracyjne swoim zakresem obejmować mogą:

 • sieć teleinformatyczną obejmująca urządzenia sieciowe,
 • systemy wystawione na zewnątrz sieci,
 • systemy informatyczne wewnętrzne,
 • systemy automatyki przemysłowej SCADA,

Podczas wykonywania testów penetracyjnych posługujemy się własną metodyką testowania bazującą na  metodyce OWASP oraz własnych doświadczeniach. Testowanie dzielimy na obszary, w ramach których wykonujemy kolejno zaplanowane testy, informacje zebrane podczas każdego z etapów wykorzystywane są w etapach kolejnych. Testy penetracyjne symulują działania rzeczywistego napastnika i jest to baza na której opiera się metodyka, zamiast więc sztywnego planu testów można podać obszary testowania i stosowane techniki oraz narzędzia, które dobierane są w zależności od potrzeb.

Realizacja audytów

W zależności od zakresu realizowanej usługi oraz testowanej technologii mogą zostać przeprowadzone testy z następującego zakresu:

 • Business logic testing
 • Authentication Testing
 • Testing for guessable (dictionary) user account
 • Brute Force Testing
 • Testing for bypassing authentication schema
 • Testing for directory traversal/file include
 • Testing for vulnerable remember password and pwd reset
 • Testing for Logout and Browser Cache Management Testing
 • Session Management Testing
 • Testing for Session Management Schema
 • Testing for Cookie and Session Token Manipulation
 • Testing for Exposed Session Variables
 • Testing for CSRF
 • Testing for HTTP Exploit
 • Data Validation Testing
 • Testing for Cross Site Scripting
 • Testing for HTTP Methods and XST
 • Testing for SQL Injection
 • Oracle Testing
 • MySQL Testing
 • SQL Server Testing
 • Testing for LDAP Injection
 • Testing for ORM Injection
 • Testing for XML Injection
 • Testing for SSI Injection
 • Testing for XPath Injection
 • IMAP/SMTP Injection
 • Testing for Code Injection
 • Testing for Command Injection
 • Testing for Buffer overflow
 • Testing for Heap overflow
 • Testing for Stack overflow
 • Testing for Format string
 • Testing for incubated vulnerabilities
 • Testing for Denial of Service
 • Testing for DoS Locking Customer Accounts
 • Testing for DoS Buffer Overflows
 • Testing for DoS User Specified Object Allocation
 • Testing for User Input as a Loop Counter
 • Testing for Writing User Provided Data to Disk
 • Testing for DoS Failure to Release Resources
 • Testing for Storing too Much Data in Session
 • Web Services Testing
 • XML Structural Testing
 • XML Content-level Testing
 • HTTP GET parameters/REST Testing
 • Testing for Naughty SOAP attachments
 • WS Replay Testing 

Wszystkie praca audytowe (audyty fizyczne, testy penetracyjne itp.) będą raportowane w następującym układzie:

 1. Wprowadzenie
  1. Uwagi wstępne
  2. Wykonanie planu audytu
  3. Podstawa do przeprowadzenia audytu
  4. Opis wykorzystanych standardów oraz narzędzi informatycznych
 2. Prezentacja wyników
  1. Wnioski ogólne
  2. Prezentacja słabych i mocnych w kontekście wymagań i wytycznych.
  3. Działania korygujące i doskonalące
  4. Wskazanie dalszych działań związanych z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa w organizacji.
 3. Prezentacja wyników szczegółowych
  1. Prezentacja informacji z audytowanych jednostek organizacyjnych.
  2. Podsumowanie

Proponujemy wykorzystanie narzędzia BPM w zakresie raportowania i zarządzania rekomendacjami. Dowiedz się więcej!

Korzyści

Wiedza na temat faktycznego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej jest niezbedna w celu podejmowania jakichkolwiek działań doskonalących. 

Jesteś tutaj: Home Usługi Bezpieczeństwo Testy penetracyjne