Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
Zarządzanie kryzysowe - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Zarządzanie kryzysowe - plany awaryjne

Plany kryzysowe

Opracowanie planów obrony dotyczących infrastruktury krytycznej znajduje podstawę  w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym wraz z jej nowelizacją z 19 września 2009 oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Opis

Opracowanie systemu zarządzania kryzysowego to zakres znacznie szerszy od: opracowania planów obrony infrastruktury krytycznej, gdyż wymaga stworzenia mechanizmów organizacyjnych oraz ich utrwalenia. Ze względu na charakterystykę zagadnień zarządzania kryzysowego polegających na zapewnieniu:

 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • bezpieczeństwa fizycznego,
 • bezpieczeństwa osobowego,
 • bezpieczeństwa prawnego,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • bezpieczeństwa informacji (poufność, dostępność integralność).

Ścieżka wdrożenia

Na ustanowienie organizacji zarządzania kryzysowego składa się zarówno zaprojektowanie funkcjonalnej struktury organizacyjnej jak i opracowanie niezbędnych procedur postępowania. W zakresie struktury organizacyjnej należy wskazać osoby, niezbędne kompetencje oraz zakres odpowiedzialności i decyzyjności. Do podstawowych procedur należą:

 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, w tym: zgłoszenie sytuacji kryzysowej bądź potencjalnej sytuacji kryzysowej, informowanie odpowiednich służb, pracowników, opinii publicznej, współpraca z podmiotami zewnętrznymi;
 • sztab kryzysowy, w tym: powołanie, zadania, przekazywanie decyzji, rozwiązanie;
 • zarządzanie dokumentacją, w tym: przegląd dokumentacji, zarządzanie zmianą, publikacja i archiwizacja;
 • identyfikacja infrastruktury krytycznej;
 • analiza ryzyka, w tym: identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, ocena ryzyka;
 • opracowanie planu / scenariusza oraz testowanie;
 • zarządzanie sytuacją kryzysową;
 • budowanie świadomości, w tym instruktarz, szkolenie (mogą zostać wykorzystane już istniejące procedury).

Wykaz infrastruktury krytycznej jest podstawą dla opracowania katalogu zagrożeń, ich podatności oraz oszacowania ich skutków. Przykładem zagrożeń mogą być: terroryzm, kradzież, strajk, epidemia, stan wojenny i wiele innych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz wykazów z etapu identyfikacji zostaną wypracowane warianty działań dla zmaterializowanych ryzyk. Na tym etapie zostaną określone priorytety w zakresie odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Następnie zostanie opracowana dokumentacja zarządzania kryzysowego obejmująca fazy: prewencyjną, przygotowania, działania kryzysowego i odbudowy.

W związku z duża złożonością tematu, sukces wdrożenia zarządzania kryzysowego można osiągnąć jedynie poprzez właściwe zaprojektowania struktury oraz procedur.

Ostatnim elementem opracowania scenariuszy jest harmonogram testów i model raportowania.

W ten sposób opracowany system to nie tylko spełnienie wszystkich wymagań prawnych, ale przede wszystkim skutecznie działający system zarządzania kryzysowego, gwarantujący bezpieczeństwo organizacji. Zapraszamy do skorzystania z doswiadczeń konsultantów Blue Energy.

Jesteś tutaj: Home Usługi Bezpieczeństwo Zarządzanie kryzysowe