Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
AEO - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    


Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

AEO

Aeo
 
  
Uprzywilejowany Przedsiębiorca

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO  - z ang. Authorised Economic Operator) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r.  oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.). Przepisy zostały  ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Kryteria oceny odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).  Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Opis

W 2010 roku zostały przyjęte rozporządzenia regulujące sposób przeprowadzania i dokumentowania audytów realizowanych przez Izbę Celną. Są to:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych – określające sposób przeprowadzania audytu przez upoważnione do tego organy,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym – określające zakres merytoryczny zagadnień poruszanych podczas audytu.

Najistotniejszy element stanowi załącznik do drugiego z rozporządzeń – ankieta samooceny AEO. Zawiera zestawienie wymagań związanych z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami, na które przedsiębiorca powinien pozytywnie odpowiedzieć w celu uzyskania pozytywnej oceny przez audytorów.

Konstrukcja procedur i zasad postępowania umożliwiająca spełnienie wskazanych w kwestionariuszu zasad jest kluczowa do pozytywnego przejścia audytu przedstawicieli Izby Celnej.

Wdrożenie

Kto może wnioskować o przyznanie certyfikatu uprzywilejowanego przedsiębiorcy AEO?

Przepisy AEO zostały skierowane do podmiotów gospodarczych  reprezentujących wszystkie części łańcucha dostaw: producent, eksporter, spedytor, podmiot prowadzący skład, agent celny, przewoźnik i importer. Jedynymi warunkami jest konieczność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów celnych oraz  posiadanie siedziby na obszarze celnym UE (wyjątek tu stanowić mogą między innymi przewoźnicy morscy i lotniczy).

Kryteria jakie należy spełnić:

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
 • w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność,
 • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

AEO obowiązek, przywilej  czy konieczność ?

Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Jednak to wolny rynek wymusza konieczność ciągłego doskonalenia działania.

AEO a uproszczenia celne.

Starając się o możliwość korzystania z uproszczeń celnych wymagane jest również spełnienie kryteriów zbieżnych z wymaganiami AEO. Dlatego wszystkie podmioty posiadające lub ubiegające się o przyznanie korzystania z procedur uproszczonych muszą spełnić te wymagania. 

Blue energy sp. z o.o. pomoże Państwu w dostosowaniu organizacji i stworzeniu niezbędnych regulacji i dokumentów w celu spełnienia wymagań AEO. Posiadamy największe w Polsce doświadczenie w doradztwie przy wdrożeniu standardów bezpieczeństwa i jakości oraz ich integracji w jeden spójny mechanizm pozwalający wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem. Projekty przeprowadzone również w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw pozwalają być pewnym co do kompetencji i wiedzy, w jaki sposób należy wdrożyć powyższe standardy w organizacji, która powinna ubiegać się o status AEO.

Korzyści

Posiadacz świadectwa AEO w zależności od rodzaju statusu korzysta z następujących ułatwień:

 • będzie podlegał mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
 • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.
Jesteś tutaj: Home Usługi Organizacja AEO