Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150

Warning: mysql_real_escape_string(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/grupablue2/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 150
Antykorupcja i fraudy - Blue energy Sp. z o.o.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    


Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Notice: Array to string conversion in /var/www/grupablue2/www/administrator/components/com_content/models/articles.php on line 119

Antykorupcja i fraudy

Lean idea

"Korupcja jest zjawiskiem 
  przede wszystkim ekonomicznym.
  Jest reakcją na anormalność –
  nieważne, prawną czy ustrojową."
  Stefan Kisielewski

Wszystkie organizacje  biznesowe i użyteczności publicznej zobligowane są do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowania zjawisk o charakterze korupcyjnym, czy też nadużyć w zakresie prowadzonej działalności. Podejmując się zadania minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym, kierownictwo organizacji powinno zdefiniować, czym są dla niego zjawiska niepożądane, których elementów naruszeń etyki nie toleruje, a z którymi w sposób jawny walczy. W polskim ustawodawstwie brak jest bowiem jednolitej, spójnej definicji pojęcia „korupcja" i "nadużycie”.

Opis

Podjęta w kraju „Strategia antykorupcyjna”, skłania do podjęcia zorganizowanych, kompleksowych działań walki z korupcją. Problem pojawia się na etapie szukania narzędzi, które w sposób trwały, sukcesywny i skuteczny przyczyniałyby się do eliminowania ryzyka korupcji. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, opracowano standard, składający się z 27 wymagań, jakie organizacja powinna spełnić, aby móc powiedzieć o sobie, że dba o minimalizację ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) jest elementem kultury organizacyjnej, którego zadaniem jest ograniczenie ryzyka występowania niekorzystnych zjawisk, które mogą mieć konotację ze zjawiskiem korupcji. Podstawą skutecznych systemów kontroli ryzyka jest precyzyjna diagnoza oraz dobór takich mechanizmów, które nie będą działały na skutki.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym to również część systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

Wdrożenie

W celu określenia obszarów potencjalnego występowania korupcji wykonywana jest analiza procesów decyzyjnych. To w ramach podejmowania poszczególnych decyzji może wystąpić zachowanie niepożądane, albo naganne z punktu widzenia etyki (nie musi dojść do złamania prawa).

We współczesnych organizacjach, funkcjonuje szereg mechanizmów ograniczających ryzyko niewłaściwego zachowania (taki obowiązek często nakłada prawo), jednak zdarza się iż są one niewystarczające. Przepisy prawne, ich niejasność i niejednoznaczność są często przyczyną niewłaściwych zachowań. Ryzyko popełnienia błędu, również nieświadomego, wynika zasadniczo z dwóch powodów. Pierwszy, to niewłaściwa alokacja zabezpieczeń lub niekompletność w zakresie pokrycia każdego istotnego ryzyka występującego w organizacji (brak mechanizmów liczenia ryzyka). Druga przyczyna tkwi w nieskuteczności stosowanych zabezpieczeń. Charakteryzuje to rozwiązania cząstkowe, będące wyrywkowymi narzędziami do zarządzania organizacją w tym obszarze.

Wynikiem analizy procesów i mechanizmów jest mapa ryzyka, na której uwidocznione są wszystkie miejsca w procesach decyzyjnych, w których występuje niekontrolowane ryzyko wystąpienia zjawisk niepożądanych. Taka mapa wraz z opisem oceny ryzyka, które może być mierzone np. potencjalnymi stratami dla organizacji, utratą wizerunku, czy konsekwencjami prawnymi dla Najwyższego Kierownictwa, pozwala na wprowadzenie priorytetów dla kolejnych działań, zgodnie z faktycznie występującymi zagrożeniami. Mapa ryzyka stanowi podstawowy materiał do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Korzyści

Zachowania nieetyczne są często głęboko zakorzenione w świadomości ludzi podatnych na to zjawisko. Jednakże jeszcze częściej do niepożądanych zachowań dochodzi wskutek nieznajomości prawa lub mimowolnego popełnienia błędu. Nadarzająca się okazja również sprzyja ewentualnemu zachowaniu negatywnemu. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym przede wszystkim minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia tych okazji.

Niezwykle ważnym czynnikiem w ograniczeniu zjawiska korupcji i nieetycznych zachowań jest budowanie w organizacji tzw. klultury przejrzystości oraz braku przyzwolenia na zachowania korupcyjne.

Zachęcamy do zapoznania sie z oprogramowaniem wspierającym utrzymanie dokumentacji SPZK oraz analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych.

Jesteś tutaj: Home Usługi Organizacja Antykorupcja i fraudy