Kaizen + Program Sugestii Kaizen (Kaizen – mała zmiana na lepsze) to narzędzie japońskiej filozofii, której głównym założeniem jest nieustanne doskonalenie, usprawnienie procesów. Kaizen to metoda codziennego usprawniania małymi krokami bez wykorzystania dużych nakładów finansowych.

Wymaga zaangażowania pracowników na każdym szczeblu – zarówno w administracji jak i operatorów.

Proces usprawnień jest ciągłym, powtarzającym się cyklem działań, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie znacznej poprawy produktywności w krótkim okresie czasu. Elementem wyróżniającym Kaizen od innych przedsięwzięć usprawniających jest natychmiastowe wdrożenie udoskonaleń.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania pomysłów powstał Program Sugestii Kaizen, który określa zasady, regulamin oraz zakres działania. Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Wdrożenie Kaizen obejmuje:

 1. Warsztaty Kaizen – zapoznanie się techniką Kaizen, odwiedzenie wybranego obszaru, sfilmowanie pracy na nim, obejrzenie filmu z osobami zaangażowanymi w proces oraz jedną osobą z innego działu (świeże spojrzenie na analizowany obszar). Podczas spotkania następuje burza mózgów, której efektem jest wypracowanie najefektywniejszego usprawnienie procesu.
 2. Stworzenie Programu Sugestii Kaizen.
 3. Powołanie Grupy Liderów Lean, którzy będą odpowiedzialni za Program Sugestii Kaizen oraz dalsze doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

Korzyści wdrożenia:

 • zwiększenie motywacji pracowników – każdy pracownik może wziąć udział w programie zgłaszania usprawnień za co jest adekwatnie nagradzany. Małe usprawnienie może przynieść ogromne oszczędności dla przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zadowolenia Klienta – efektem usprawnień jest wzrost jakości, bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów czy skrócenie czasu realizacji zamówienia Klienta,
 • łatwiejsze osiąganie stabilności konkurencyjnej – wykorzystując metodę „małych kroków” w nieustannym ulepszaniu procesów, zarówno pracownicy jak i organizacja zdobywa niezbędne doświadczenie, które ma ogromne znaczenie w momencie wystąpienia odmiennych zachowań na rynku. Twoja firma będzie stabilna,
 • eliminowanie marnotrawstwa – dzięki zmotywowanym pracownikom, którzy nieustannie wdrażają małe usprawnienie eliminujące straty, Twoja organizacja redukuje koszty oraz staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynku,
 • wdrożenie programu nieustannego doskonalenia – Wdrożony Program Sugestii Kaizen daje ogromne korzyści w postaci zmotywowanych pracowników, którzy mają świadomość, że dzięki wdrożonym propozycjom będzie im się lepiej i efektywniej pracowało, a przy okazji zostaną za to nagrodzeni (materialnie bądź niematerialnie),
 • natychmiastowy efekt – zaakceptowane pomysły zostają natychmiast wdrożone,
 • niskie koszty – Wdrożenie Kaizen nie wymaga dużych nakładów finansowych.

 Pozostałe techniki:

 1. Kanban (więcej)
 2. SMED (więcej)
 3. Zarządzanie wizualne (więcej)
 4. 5S (więcej)
 5. Poka-Yoke (więcej)
 6. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 7. Supermarket (więcej)
 8. Stumień Wartości (więcej)
 9. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management