SMED – metoda szybkiego przezbrajania pozwalająca redukować koszty produkcyjne.

Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest szybkie przejście z produkowania jednego wyrobu do produkcji drugiego, a zaoszczędzony czas wykorzystać na wytworzenie dodatkowej partii. SMED zakłada, że czas przezbrojenia nie powinien zajmować dłużej niż 10 minut.

Wdrożenie SMED przebiega następująco:

 1. Szkolenie z podstaw SMED
 2. Wdrożenie SMED na wybranej maszynie:
  • Pierwszy etap przezbrojenia – stan obecny.
   • Analiza przezbrojenia, identyfikacja czynności zewnętrznych (wykonywanych, podczas pracy maszyny) i wewnętrznych (czynności wykonywane przy wyłączonej maszynie). 
  • Drugi etap przezbrojenia – zamiana czynności wewnętrznych na zewnętrznychZamiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne.
   • Skrócenie czasu czynności wewnętrzne i zewnętrzne.
   • Standaryzacja nowego procesu przezbrajania

Korzyści:

 • wzrost produkcji – dzięki szybszemu przezbrojeniu maszyny Twoja linia produkcyjna zyskuje dodatkową jednostkę czasu, którą możesz przeznaczyć na wyprodukowanie dodatkowej partii produktu (przy niezmiennych kosztach stałych),
 • efektywność wykorzystania zasobów – produkując w dużych partiach obrót gotówkowy zostaje zamrożony w postaci zapasów zalegających na magazynie. Wykorzystując SMED produkcja jest w stanie przestawić się na produkowanie w krótkich seriach.
 • zmniejszenie powierzchni magazynowych – redukcja inwestycji w budynek oraz zmniejszenie zapasów magazynowych czyli zamrożonych pieniędzy w magazynie. Zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na inwestycje, marketing czy zakup dodatkowych maszyn,
 • krótsze terminy dostaw – redukcja czasu przezbrojeń pozwala skrócić partię, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia czasu odpowiedzi przedsiębiorstwa na zapotrzebowania rynku (czas dostawy do Klienta). Wdrażając SMED jesteś w stanie osiągnąć kluczową przewagę konkurencyjną. 

 Pozostałe techniki:

Powrót do Lean Management