Kanban – Metoda sterowania produkcją za pomocą karty Kanban. Polega na takim zorganizowaniu procesu wytwórczego, aby każdy obszar produkował dokładnie tyle, ile w danym momencie potrzeba.

Celem systemu jest kontrola i redukcja kosztów magazynowania, zwiększenia dostępności materiałów oraz wyeliminowanie przestojów produkcji spowodowanych brakiem materiałów.

Model wdrożenia obejmuje:

 1. Szkolenie z zakresu systemu Kanban
 2. Wdrożenie Kanban na wybranym obszarze

Korzyści::  

 • redukcja:  braków materiałów, opóźnień w produkcji,  zapasów,  bezczynności 
 • stosując kartę Kanban Twoja produkcja nie cierpi na przestoje maszyn spowodowanych brakiem wymaganego materiału (w efekcie czego cała linia produkcyjna stoi),
 • nie budujesz zapasów, które zamrażają Twoje pieniądze, oraz zapobiegasz bezczynności pracowników, którzy czekają na brakujący materiał.
 • osiągasz produkcję przy której wytwarzasz dokładnie to, czego chce Klient i dokładnie w takiej ilości jakiej oczekuje, przy wykorzystaniu minimalnych zasobów.

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. SMED (więcej)
 3. Zarządzanie wizualne (więcej)
 4. 5S (więcej)
 5. Poka-Yoke (więcej)
 6. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 7. Supermarket (więcej)
 8. Stumień Wartości (więcej)
 9. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management