5S – podstawowe narzędzie nieustannego doskonalenia, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. 5S jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania.

Reprezentuje podstawowe działania na rzecz doskonalenia miejsca pracy (zapewnienie odpowiedniej jakości produktów, niskie koszty wytwarzania, właściwą dostawę wyrobów gotowych oraz bezpieczeństwo). Ponadto czyste i schludne stanowiska pracy dają firmie dobrą reputację.

Jest to system prosty, łatwo zrozumiały, a co za tym idzie dość łatwo akceptowany przez pracowników. Zapewnia natychmiastowe rezultaty.

Wdrożenie obejmuje:

 1. Szkolenie z zakresu 5S
 2. Wdrożenie 5S na wybranym obszarze

Korzyści:

 • program ten wprowadza efektywną organizację miejsca pracy.  Odpowiednio zorganizowane miejsce pracy jest pierwszym krokiem ku optymalizacji przedsiębiorstwa,
 • 5S opiera się na zasadzie „miejsce na wszystko, wszystko na miejsce” – Twoi pracownicy nie będą już marnować czasu na szukanie zaginionej instrukcji czy narzędzia,
 • dzięki systematycznej dbałości o swoje miejsce pracy będą w stanie wykryć nieprawidłowości już na początkowym etapie.

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. Kanban (więcej)
 3. SMED (więcej)
 4. Zarządzanie wizualne (więcej)
 5. 5S (więcej)
 6. Poka-Yoke (więcej)
 7. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 8. Supermarket (więcej)
 9. Stumień Wartości (więcej)
 10. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management