Supermarket – to wyznaczone miejsce w pobliżu produkcji, gdzie składowana jest określona ilość komponentów, podzespołów czy wyrobów gotowych przeznaczonych do zaopatrzenia linii produkcyjnych w potrzebne materiały. Supermarkety uzupełniane są przez pracownika magazynowego, każda pozycja zapasu ma swoje miejsce.

Działanie supermarketu polega na tym, że kiedy pracownik pobierze produkt w ilości dokładnie określonej według Kanban, puste miejsce musi zostać uzupełnione o dokładnie taką samą ilość. Supermarket zapobiega produkcji nadmiernej liczby części oraz kontroluje poziom zużywanych zapasów.

Wdrożenie:

 1. Szkolenie z zakresu działalności Supermarketu.
 2. Wdrożenie Supermarketu na wybranym obszarze.

Korzyści:

 • przejrzystość – teraz już wiesz ile dokładnie masz dostarczyć materiału, by nadmiar wyprodukowanego wyrobu nie zalegał w magazynie zamrażając płynność finansową przedsiębiorstwa,
 • szybkość – nie czekasz aż poprzedni proces dostarczy wymagany materiał powodując przestój maszyny i zatrzymując całą produkcję, 
 • efektywność – pracownik nie musi pokonywać długich tras do magazynu po materiał i transportować go na swoje stanowisko pracy. W tym czasie Twój pracownik może tworzyć wartość dodaną,
 • uporządkowanie procesów – teraz każdy wie co wytwarza, dla kogo i w jakiej ilości. Taki system kontroluje Twoją produkcję minimalizując ryzyko nadprodukcji albo zatrzymania linii produkcyjnej z powodu braku wymaganego materiału. Obie te sytuacje są skrajnie niebezpieczne dla Twoich finansów.  

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. Kanban (więcej)
 3. SMED (więcej)
 4. Zarządzanie wizualne (więcej)
 5. 5S (więcej)
 6. Poka-Yoke (więcej)
 7. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 8. Supermarket (więcej)
 9. Stumień Wartości (więcej)
 10. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management