Karta Standaryzacji Pracy – jedna z metod zarządzania wizualnego. Bez instrukcji pracy standardowej pracownicy nie będą wiedzieli w jaki sposób należy wykonać usprawnioną metodą pracy oraz przełożeni nie będą w stanie odnieść się do prawidłowości wykonywanych czynności – takie zachowanie wyklucza możliwość usprawnienia procesów.

Praca standaryzowana jest to najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób wykonania pracy w jak najkrótszym czasie. Ponadto identyfikuje kolejność wykonywanych czynności, w celu stworzenia procedury działania oraz definiuje elementy niezbędne do wykonania danej czynności.

Korzyści:

 • wdrożenie nowego pracownika – dzięki tej metodzie zaoszczędzisz czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika do Twojej firmy,
 • zapobieganie pomyłkom – każdy pracownik może zajrzeć do Karty Pracy, która znajduje się przy stanowisku pracy i  sprawdzić tok postępowania przy danej czynności. Efektem jest zmniejszenie ilości popełnianych błędów przez człowieka,
 • szybka identyfikacja wad – dzięki zamieszczonym w Karcie Pracy zdjęciom i charakterystykom najczęściej występujących wad wyrobu, pracownik jest w stanie, w sposób natychmiastowy, określić źródło wystąpienia problemu oraz je wyeliminować.

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. Kanban (więcej)
 3. SMED (więcej)
 4. Zarządzanie wizualne (więcej)
 5. 5S (więcej)
 6. Poka-Yoke (więcej)
 7. Supermarket (więcej)
 8. Stumień Wartości (więcej)
 9. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management