Rozwiązywanie problemów – systemowe podejście do zespołowego rozwiązywanie problemów. Pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów, poznanie źródła problemu i wyeliminowanie go.

 1. Raport 8D – zespołowa metoda wykorzystywana zarówno do rozwiązywania problemów jak i do  usprawnienia procesów.  Metoda 8D kładzie nacisk na wskazanie zarówno doraźnych rozwiązań problemu - tymczasowych działań powstrzymujących, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych umożliwiających definitywne wyeliminowanie problemu. Ostatnim etapem jest podsumowanie  i uhonorowanie całego zespołu za wysiłek włożony w rozwiązanie problemu,
 2. 5xWhy - metoda pozwalająca na wykrywanie przyczyn problemów poprzez zadawanie pytań „dlaczego?”. Pytanie to pozwala zbadać istotę problemu, dojść do sedna sprawy dzięki czemu wyeliminowanie problemu jest łatwiejsze. Analiza 5xWhy pozwala odpowiedzieć na pytania: dlaczego powstał problem, dlaczego go nie zauważyliśmy oraz jak go rozwiązać,
 3. Diagram Ishikawy – metoda służąca do badania jakości. Diagram używany do ilustrowania związków przyczynowo–skutkowych. Pozwala na identyfikację różnych możliwych przyczyn badanego problemu i przez to znalezienie przyczyny źródłowej. Z budowy diagram przypomina rybią ość w której głowa symbolizuje badany problem (skutek), kręgosłup symbolizuje oś, która skupia ości – przyczyny odpowiadające za dany problem.
 4. Raport A3 – Niezwykle  skuteczne narzędzie służące do  planowania, rozwiązywania problemów, komunikowania, wdrażania projektów i zarządzania zmianą. Wszystkie te elementy mieszczą się na jednym arkuszu A3. Reguły przy tworzenie Raportu A3 wymuszają komunikację między odbiorcami raportua autorami, zmuszają autorów do logicznego i twórczego myślenia oraz narzucają dyscyplinę w realizowaniu działań,
 5. Burza mózgów – Burzę mózgów wykorzystuje się w celu wygenerowania jak największej ilości twórczych pomysłów dotyczących rozwiązania wybranego zadania lub problemu.

Korzyści::

 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników do identyfikacji źródeł problemu i szybkiej eliminacji 
 • formy metod rozwiązywania problemów zmuszają autorów do logicznego i twórczego myślenia
 • uczą zespołowego działania. Pracownicy produkcyjni są największym źródłem wiedzy o procesach. Wykorzystaj ich wiedzę i doświadczenie w celu skutecznego wyeliminowania problemu bądź usprawnienia procesów w Twojej organizacji.

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. Kanban (więcej)
 3. SMED (więcej)
 4. Zarządzanie wizualne (więcej)
 5. 5S (więcej)
 6. Poka-Yoke (więcej)
 7. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 8. Supermarket (więcej)
 9. Stumień Wartości (więcej)

Powrót do Lean Management