BPM faktura

  

Obieg faktury i zapotrzebowania  

   

Obieg dokumentów kosztowych, to chyba najczęstszy po zarządzaniu korespondencją powód wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów (EOD, DMS, BPM). 

Dokumenty kosztowe towarzyszą nam w naszym życiu zawodowym, dzieląc z nami trudy dnia.

Niestety czasem się gubią, czasem razem z nami udają się na urlop, czy chorują, co spędza sen z powiek osób odpowiedzialnych za stronę księgową naszej organizacji.