Famoc
System FAMOC -
Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych.

FAMOC jest obecnie wiodących rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa urządzeń przenośnych (smartfonów i tabletów, pracujących pod kontrolą każdego systemu operacyjnego).

Mobilność tego typu sprzętu niesie za sobą wysokie ryzyko utraty poufnych danych - niejednokrotnie wyciek takich informacji, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla kluczowych obszarów funkcjonowania firmy.

FAMOC umożliwia budowę systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz danymi i objęcie ich szczególną ochroną.