scada

"I ten wi­nien,
  co ki­jem bez­pie­czeństwo mierzył,
  I ten, co bez­pie­czeństwo
  głupiemu powierzył."
  Ignacy Krasicki

Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej, jest kluczowym elementem zapewnienia ciągłości działnia organizacji oraz jakości produktu.