ciaglosc

"Kiedy narusza się porządek,
  traci się ciągłość."
 Robert Ludlum

Zapewnienie ciągłości działania organizacji polega na umożliwieniu skutecznej realizacji planów strategicznych.

Poprzez analizę kluczowych procesów i zaangażowanych w nie zasobów, poznajemy punkty krytyczne, najbardziej narażone na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Podstawą metodyczną wdrożenia zarządzania ciągłością działania (BCP, BCMS) jest ISO 22301 oraz dobre praktyki z zakresu zarzadzania kryzysowego i budowy planów awaryjnych.