Lean idea

"Korupcja jest zjawiskiem 
  przede wszystkim ekonomicznym.
  Jest reakcją na anormalność –
  nieważne, prawną czy ustrojową."
  Stefan Kisielewski

Wszystkie organizacje  biznesowe i użyteczności publicznej zobligowane są do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowania zjawisk o charakterze korupcyjnym, czy też nadużyć w zakresie prowadzonej działalności. Podejmując się zadania minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym, kierownictwo organizacji powinno zdefiniować, czym są dla niego zjawiska niepożądane, których elementów naruszeń etyki nie toleruje, a z którymi w sposób jawny walczy. W polskim ustawodawstwie brak jest bowiem jednolitej, spójnej definicji pojęcia „korupcja" i "nadużycie”.