energia

"Najbogatszym ze wszystkich ludzi
   jest człowiek oszczędny.
  Najbiedniejszym jest skąpiec."
  Nicolas Sébastien Roch Chamfort

Dlaczego łatwiej nam oszczędzać pieniądze niż zasoby? Zarządzanie energią jest elementem równie istotnym, co zarządzanie zasobami, kadrami, majątkiem itp.

System zarządzania energią jest narzędziem, które pomaga obniżyć koszty działalności i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając przez to przewagę konkurencyjną organizacji przyjmującej taki model zarządzania.