W związku z widocznymi nawiązaniami konstrukcji normy ISO 50001 do normy ISO 14001 możliwe jest włączenie systemu zarządzania energią do funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego jak również jednoczesne ich wdrożenie. Pozytywnym aspektem takiego rozwiązania jest fakt stanowiący o tym, że dla wielu organizacji działających na rynku (zwłaszcza tych wykorzystujących procesy energochłonne) aspekty środowiskowe związane ze zużyciem energii czy zasobów energetycznych będą aspektami znaczącymi. W takich sytuacjach zastosowanie standardu dotyczącego zarządzania energią może spowodować osiągniecie większych korzyści dzięki narzędziom proponowanym w normie ISO 50001. Należy zauważyć, że te z organizacji które posiadały wdrożony system zarządzania środowiskowego decydując się na wdrożenie ISO 50001 budowały tzw. system zintegrowany, w którym wymagania normy ISO 14001 są wiodące ze szczególnym ukierunkowaniem na obszar związany z zarządzaniem energią.

Dlatego też zalecane jest, aby w tych organizacjach, które posiadają już wdrożone systemy zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 14001) a decydujących się na wprowadzenie systemu zarządzania energią, zintegrować go z dotychczasowo funkcjonującym systemem zarządzania organizacją.

wróć