Schemat niezbędnych działań przedstawia sie następująco:

 • opracowanie i wdrożenie polityki energetycznej firmy,
 • wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa w zakresie zarządzania energią,
 • przeprowadzanie przeglądów energetycznych celem analizy zużycia zasobów energetycznych, identyfikacji obszarów znaczącego wykorzystania zasobów energetycznych, identyfikacji możliwości doskonalenia efektów działalności energetycznej,
 • ustalenie, mierzenie i monitorowanie wskaźników efektów działalności energetycznej,
 • ustalenie priorytetów w zakresie działalności energetycznej organizacji, jak i zadań oraz planów działań zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników,
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie przez pracowników odpowiednich kompetencji, w odniesieniu do zadań powierzonych w zakresie realizacji postanowień systemu zarządzania energią,
 • wprowadzenie odpowiednich rozwiązań operacyjnych umożliwiających osiągnięcie celów zmierzających do zwiększania efektywności wykorzystywanych zasobów energetycznych,
 • określenie wymagań dotyczących zakupów produktów i usług jak również dostaw energii,
 • mierzenie, monitorowanie i analizowanie osiąganych wyników działalności energetycznej i bieżące podejmowanie działań doskonalących,
 • prowadzenie auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią, podejmowanie korekcji, działań korygujących i zapobiegawczych,
 • regularne przeglądy i aktualizacje podejmowanych działań,
 • aktywne zaangażowanie się najwyższego kierownictwa na każdym etapie funkcjonowania systemu.

Należy zauważyć, że potwierdzeniem skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania energią w organizacji muszą być namacalne korzyści ekonomiczne, które udało się organizacji osiągnąć poprzez zastosowanie narzędzi poprawy efektywnego wykorzystywania zasobów.

Wróć