jakosc

"Ludzie, którzy tracą czas czekająć,
  aż zaistnieją najbardziej sprzyjające
  warunki, nigdy nic nie zdziałają.
  Najlepszy czas na działanie jest teraz!"
 Mark Fisher 

Aktualizacja wymagań systemu zarządzania jakością i publikacja wydania ISO 9001:2015 ma na celu dostosowanie wymogów stawianych organizacjom do ich potrzeb i opinii związanych z poprzednim wydaniem. Jest to zmiana polegająca nie na odejściu obowiązku tworzenia konkretnych procedur, a na szerokim spojrzeniu po co funkcjonuje organizacja i czy realizuje swoje cele. Zapoznaj się z głównymi zmianami jakie mają zajść w ramach nowej normy.