Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

  

Giodo

"Doświadczenie rodzi prawa,
  nigdy znajomość praw
  nie poprzedza doświadczenia."
  Antoine de Saint-Exupéry

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymaga od każdego z podmiotów posiadających zbiory danych osobowych dostosowanie się do wymagań tego rozporządzenia. Większość organizacji przetwarza dane osobowe dwóch rodzajów – swoich pracowników oraz swoich klientów. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 10 GRUDNIA 2014r wprowadziło kilka istotnych, lecz nie rewolucyjnych zmian. Proponujemy Państwu usługę polegającą na dostosowaniu organizacji do wymogów rozporządzenia MAC w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Proponujemy również narzędzia wspierające zarządznie danymi osobowymi w organizacji. Dowiedz się więcej!

 

Zakres prac realizowanych w ramach projektu dostosowania do wymagań prawnych rozporządzenia MSWiA

  • identyfikacja zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji,
  • weryfikacja poprawności stosowanych zabezpieczeń dla zbiorów elektronicznych oraz tradycyjnych,
  • zaprojektowanie zmian organizacyjnych w systemie przetwarzania danych osobowych koniecznych do wdrożenia w celu uzyskania zgodności z wymogami prawa,
  • sporządzenie dokumentacji systemu zabezpieczeń zbiorów, zgodnej z wymaganiami rozporządzeń,
  • szkolenia dla pracowników dotyczące ochrony danych osobowych w organizacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań rozporządzenia MSWiA

  • spełnienie wymagań prawnych,
  • wzrost wiarygodności organizacji,
  • poprawa bezpieczeństwa danych w organizacji,
  • wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Konsultanci Blue Energy mają bogate doświadczenie w zakresie wdrażania standardów ochrony informacji. Liczne projekty w zakresie bezpieczeństwa informacji realizowane w oparciu o wymagania prawne oraz standard ISO/IEC 27001 dają gwarancję profesjonalnego doradztwa dla administracji i firm działających w wielu branżach.