Usługi
Usługiarrow Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo

Zapewnij bezpieczeństwo IT / IOT / SCADA. Zapoznaj się z profesjonalnymi usługami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – MSSP. Skorzystaj z kompleksowego podejście do budowy, monitorowania i utrzymania cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w chmurze - cloud security

Chmura zapewnia skalowalność infrastruktury teleinformatycznej przy zachowaniu efektywności kosztowej, czy wysokiej dostępności. Chmura to także złożona architektura, mnogość środowisk, dynamizm rozwoju oraz poczucie przetwarzania danych poza kontrolowanym środowiskiem. Poznanie i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa przy migracji, utrzymaniu oraz wyjścia z chmury daje możliwość pokonania barier i zapewnienie skutecznych zabezpieczeń.

Zabezpieczenie przetwarzania danych w chmurze to wyzwanie, które rozpoczyna się z momentem powstania idei migracji do chmury. To wtedy należy podjąć decyzję o rodzaju architektury (chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa), modelu (IaaS, PaaS, SaaS), estymacji środowiska czy wyborze dostawcy. Decyzje te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo chmury. Często zapominamy o zabezpieczeniach, automatyzowaniu bezpieczeństwa czy zgodności z regulacjami (RODO, KSC). Prawie nigdy nie zastanawiamy się nad strategią wyjścia. Niedoskonała strategia migracji i zabezpieczenia chmury stanowi przyczynę ponad połowy incydentów bezpieczeństwa.

Pokonanie barier bezpieczeństwa chmury możliwe jest dzięki zbudowaniu zdolności organizacyjnej i technicznej, która skutecznie zabezpieczy biznes przed kompromitacją danych. Zaprojektowanie procesów bezpieczeństwa, wdrożenie zabezpieczeń wykorzystując model deep security, zapewnienie automatyzacji oraz proaktywnej obrony przed atakami i nadużyciami przy zachowaniu optymalizacji kosztowej może być podstawą do osiągnięcia Twojego sukcesu migracji do chmury.

Bezpieczeństwo chmury
Jak zaplanować migrację do chmury?

Opracowanie strategii migracji – pierwszy i najważniejszy etap, niezależnie od tego, czy celem jest migracja do chmury publicznej, prywatnej, czy wariant hybrydowy. Strategia powinna zakładać takie elementy jak rodzaj chmury, budżet wdrożenia i utrzymania, korzyści i ryzyka wynikające z wdrożenia oraz sposób  zarządzania nimi, technologię, bezpieczeństwo, aspekty prawne migracji i utrzymania, strategię wyjścia oraz wybór właściwego dostawcy.

Modelowanie zagrożeń oraz analiza ryzyka – wiedząc jaką część środowiska teleinformatycznego migrujemy do chmury należy zastanowić się nad identyfikacją potencjalnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, ryzykami związanymi z bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania.

Opracowanie architektury bezpieczeństwa – moment, kiedy znamy już zagrożenia oraz ryzyka związane z migracją to czas, kiedy należy zaprojektować systemy i procedury bezpieczeństwa. Projektując bezpieczeństwo w chmurze staniemy przed wyborem pomiędzy natywnymi rozwiązaniami dostarczanymi przez operatorów oraz możliwością wykorzystania komercyjnych, czy open-sourcowych rozwiązań bezpieczeństwa. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest tzw. widoczność, której poziom powinien odzwierciedlać wagę przetwarzanych w chmurze danych.

Wdrożenie, konfiguracja i integracja systemów protekcji – z punktu widzenia bezpieczeństwa etap ten jest newralgiczny – właśnie wtedy przenosimy do chmury swoje aktywa oraz rozpoczynamy zarządzanie ich bezpieczeństwem. Nadzorowanie procesu poprzez monitorowanie, ale również aktywne działania dot. testowania bezpieczeństwa, zminimalizuje ryzyka często zdarzających się błędów konfiguracyjnych. Początkowa faza integracji systemów protekcji to także weryfikacja poprawności działania automatyzmów implementowanych w środowisko chmurowe.

Automatyzacja i doskonalenie procesów bezpieczeństwa – działająca w chmurze infrastruktura to czas na optymalizację i doskonalenie systemów protekcji.

Jak utrzymać bezpieczeństwo w chmurze?
  1. Skoncentruj się na utrzymaniu procesów bezpieczeństwa oraz systemów protekcji.
  2. Poprawiaj widoczność oraz zapewnij ciągłe monitorowanie.
  3. Testuj bezpieczeństwo, zarówno w zakresie sprawności systemów protekcji, jak i procesów bezpieczeństwa organizacji

Nie bujaj w chmurach, postaw na nas!

W migracji do chmury lub budowaniu własnego środowiska chmurowego warto zaufać doświadczeniu. Zespół naszych inżynierów wspiera Klientów w takich projektach jak budowanie strategii i architektury rozwiązań cloud, opracowaniu architektury bezpieczeństwa, monitorowaniu i automatyzacji bezpieczeństwa, testowaniu systemów protekcji oraz rozwiązań utrzymywanych w chmurze, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów protekcji, a także budowaniu wiedzy w zakresie standardów i frameworków bezpiecznej chmury.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii chmurowych?
Skontaktuj się z nami arrow