Usługi
Usługiarrow Bezpieczeństwo organizacyjne
Bezpieczeństwo organizacyjne

Zapewnij bezpieczeństwo organizacji. Zapewnij bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w perspektywie fizycznej, osobowej i teleinformatycznej. Zapewnij zgodność z wymaganiami prawnymi. Skorzystaj z audytu, usług wdrożenia, zarzadzania ryzykiem i testów oraz podnoszenia świadmości.

Aktualizacja standardów ISO 27001:2022

Powoli mija czas na dostosowanie się do zmian wynikających z zaktualizowanego wydania najpopularniejszego na świecie standardu związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji - ISO/IEC 27001:2022!

Co się zmieniło?

Zmian jest bardzo dużo, począwszy od nazwy, która obecnie oddaje rozszerzony zakres standardu:

 • ISO/IEC 27001:2013 – Information technology —Security techniques — Information security management systems — Requirements
 • ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements

Przez terminologię, w której pojawiły się odwołania do bazy terminów/definicji utrzymywanych przez ISO w wersji elektronicznej:

Po zmiany w samych wymaganiach standardu i załączaniu A (zabezpieczeniach).

W części ogólnej normy wprowadzono drobne zmiany w punktach 4.2, 4.4, 6.2, 7.4, 8.1, 9.1, 9.3 oraz dodano nowy punkt 6.3. Jednak największą rewolucję przeszedł załącznik A do standardu. Zawierał on dotychczas 114 zabezpieczeń podzielonych na 14 sekcji (od A.5 do A.18). Natomiast w nowym wydaniu mamy wyłącznie 4 sekcje (organizacyjne, odnoszące się do zasobów ludzkich, fizyczne i technologiczne środki bezpieczeństwa) oraz wyłącznie 93 zabezpieczenia.

Czy mniej w tym wypadku znaczy więcej?

W naszej ocenie zdecydowanie tak, ponieważ:

 • 57 zabezpieczeń ze starego standardu zostało połączonych w 24 nowe (bez wpływu na ich merytoryczny zakres).
 • 23 zabezpieczenia zmieniły swoje nazwy, jednak ich przeznaczenie pozostało takie samo jak w poprzedniej wersji standardu.
 • powstało 11 zupełnie nowych zabezpieczeń

11 nowych zabezpieczeń

Nowe zabezpieczenia w zdecydowanej większości odnoszą się do obszaru technologicznego / teleinformatycznego (7 z 11). Dodatkowo fani RODO, z pewnością też wyłapią ukłon w stronę Wymagań GDPR.

Jakie kroki podjąć by dostosować się do nowych wymagań?

 • Zaprojektowanie sposobu wdrożenia nowych zabezpieczeń – w tym weryfikacja konieczności wdrożenia nowych narzędzi teleinformatycznych (np. GRC, SIEM, VM), aby zapewnić, że zaprojektowane zabezpieczenia będą skuteczne.
 • Wdrożenie zaprojektowanych zmian w tym przegląd i aktualizacja dokumentacji SZBI, w tym w szczególności:
  • Deklaracji Stosowania (SoA);
  • Raportu z Przeglądu Zarządzania;
  • Celów SZBI;
  • Procedury monitorowania, pomiarów i oceny skuteczności SZBI;
  • Dokumentów dziedzinowych (bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, organizacyjne teleinformatyczne).
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
 • Audyt skuteczności wdrożonych zabezpieczeń i zgodności z nowym wydaniem normy,

We wszystkich powyższych krokach mogą wesprzeć Cię konsultanci Blue Energy.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami arrow