Usługi
Usługiarrow Bezpieczeństwo organizacyjne
Bezpieczeństwo organizacyjne

Zapewnij bezpieczeństwo organizacji. Zapewnij bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w perspektywie fizycznej, osobowej i teleinformatycznej. Zapewnij zgodność z wymaganiami prawnymi. Skorzystaj z audytu, usług wdrożenia, zarzadzania ryzykiem i testów oraz podnoszenia świadmości.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt jest badaniem organizacji i zabezpieczeń stosowanych, a jego celem wskazanie dobrych praktyk i potencjałów doskonalenia, przy uwzględnieniu celów biznesowych organizacji.
Jesteśmy jednostką oceniającą, posiadamy ponad 30 osobowy zespół audytorów bezpieczeństwa. Nasi audytorzy posiadają długoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa. Posiadamy akredytowane certyfikaty audytora wiodącego zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ciągłości działania (ISO 27001, ISO 22301), CISA, CISM, CISSP, CRISC.

Nasze audyty spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.


Audyt Bezpieczeństwa składa się z etapów.

 • Określenie szczegółowych celów, zakresu audytu, planu audytu.
 • Gromadzenie i ocena dowodów, realizowane w modelu spotkań, obserwacji, testów i innych technik audytowych.
 • Dokumentowanie i raportowanie, wraz z przedstawieniem silnych i słabych stron oraz rekomendacji poaudytowych.
Audyt bepzieczeństwa
Jeśli potrzebujesz informacji na temat audytu bezpieczeństwa -
Skontaktuj się z nami! arrow

Obszary audytu bezpieczeństwa

Ocena skuteczności działania infrastruktury

W ramach analizy infrastruktury ocenie poddawane są urządzenia i konfiguracja w zakresie:

 • ochrony poczty
 • ochrony sieci
 • systemów serwerowych
 • stacji roboczych
 • systemów bezpieczeństwa
 • i innych.
Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Audytorzy weryfikują:

 • dokumentację postępowania z nośnikami
 • zarządzanie tożsamością / dostępem do systemów w zakresie:
  • Przydzielania dostępu
  • Odbieranie dostępu
 • pomieszczenie specjalnego dla podmiotów objętych KSC.
Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Przeglądowi poddawane są:

 • Procedury zarządzania incydentami
 • Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów
 • Dokumenty dotyczące przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa
 • Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa
 • Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów.
Zarządzanie ciągłością działania

W tym:

 • Dokumentacja BCMS,
 • Polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa
 • Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych
 • Strategia i polityka ciągłości działania,
 • Plany awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP)
 • Procedury
Utrzymanie systemów informacyjnych

Czyli:

 • Skanowanie podatności
 • Postępowanie z podatnościami
 • Procedury związane ze z identyfikowaniem podatności
Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług
 • Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami
 • Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Dostęp zdalny

Najczęstsze błędy w obszarze IT audytowanych organizacji

1. Brak lub przestarzałe polityki

Nie używaj polityk z „szablonu” i procedur z „internetu”.

Aktualne i adekwatne polityki i dokumenty, nie tylko chronią firmę przed zagrożeniami internetowymi, ale także pomagają utrzymać płynność pracy.

2. Brak skanowania podatności lub testów penetracyjnych

Audytorzy IT muszą zawsze zakładać, że system jest podatny na ataki, nawet jeśli jest zaktualizowany. Bez względu na to, jak bardzo odporna jest sieć, w pewnym momencie może zawieść, z uwagi na to należy w porę wprowadzić odpowiednie poprawki. Można się do tego przygotować przeprowadzając skanowanie podatności lub testy penetracyjne. Można wybrać pomiędzy testami automatycznymi i ręcznymi lub obydwoma dla uzyskania lepszych rezultatów. Testy penetracyjne jako część audytu IT mogą ujawnić kilka problemów z architekturą sieci i\lub systemów. Na podstawie wyników można naprawić możliwe punkty wejścia dla hakerów, aby uniemożliwić im obejście zabezpieczeń.

3. Brak dwuskładnikowego uwierzytelniania przy zdalnym dostępie

Jeśli nadal nie używasz dwuskładnikowego uwierzytelniania, trudno będzie potwierdzić, kto korzysta z Twojej sieci.

Ponieważ coraz więcej firm pozwala pracownikom na pracę zdalną, wzrasta również ryzyko narażenia na naruszenie danych i inne ataki. Silne hasło pomaga, ale zaradny haker może użyć technik takich jak socjotechnika, aby je uzyskać lub złamać. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapobiega takiemu scenariuszowi, a audyt IT powinien zalecić najlepszy typ zabezpieczenia dla organizacji. Kody wysyłane na smartfony są najbardziej powszechną metodą uwierzytelniania dwuskładnikowego, ale można również używać urządzeń token i kart inteligentnych jako alternatywy dla uwierzytelniania inicjowanego przez urządzenia mobilne.

4. Brak dedykowanego personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo

Wiele organizacji błędnie uważa, że posiadanie jednego zasobu IT wystarczy, aby zająć się wszystkim.

Wręcz przeciwnie, specjaliści IT są jak lekarze. Każdy z nich może mieć pokrywającą się wiedzę i umiejętności, ale ich doświadczenie będzie się różnić w zależności od dziedziny praktyki. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, powinna istnieć co najmniej jedna osoba lub jeden zespół, który skupia się wyłącznie na zgodności i zadaniach związanych z bezpieczeństwem, a jego rola powinna być niezależna od innych pracowników IT. Przeprowadzenie audytu informatycznego przez stronę trzecią jest najlepszym krokiem do wzmocnienia bezpieczeństwa sieci.

5. Brak planu odzyskiwania awaryjnego lub planu ciągłości działania

Czy Twój dostawca IT oferuje rozwiązania jeszcze przed wystąpieniem problemów?

Czy istnieje aktualny i skuteczny plan awaryjny gwarantujący nieprzerwaną pracę firmy? Jeśli do tej pory nie spotkałeś się z zagrożeniami online, nie jest to oczywisty znak, że Twoja sieć jest odporna. Raport z audytu IT nie tylko daje wgląd w bezpieczeństwo sieci i systemów, ale także zawiera zalecenia, jak przygotować się na atak. Pomoże Ci przetestować plan odzyskiwania danych po awarii lub plan ciągłości działania i na bieżąco go aktualizować.

6. Brak scentralizowanego zarządzania logami

Każdy audyt IT powinien być odpowiednio udokumentowany.

Nowoczesny, scentralizowany system logów powinien w idealnym przypadku posiadać wspólne funkcje, takie jak zbieranie, przyjmowanie i agregacja. Na systemie operacyjnym (OS) i innych platformach można zainstalować agentów zbierających, którzy będą strumieniowo pobierać pliki dziennika z dowolnego katalogu. Agregacja logów będzie prawdziwie i skutecznie scentralizowana, gdy będzie działać automatycznie i w czasie rzeczywistym.

7.Brak odpowiednio zarządzanego systemu zapobiegania włamaniom (IPS)

Większość zagrożeń online wymaga połączenia z Internetem.

Wykwalifikowani hakerzy muszą mieć fizyczny dostęp do Twoich komputerów i serwerów. Zanim będą mogli przeprowadzić zaawansowane ataki. Należy jednak skupić się bardziej na zapobieganiu zagrożeniom wewnętrznym niż intruzom z nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń organizacji. Audyt IT może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych sprawców naruszenia danych nawet wtedy, gdy system nie jest online.

8.Brak planu zapobiegania utracie danych lub kontroli danych krytycznych

Utrata danych może nastąpić zarówno w wyniku błędu ludzkiego, jak i interwencji pracowników o złych zamiarach.

Prawda jest taka, że Twoi pracownicy są większym zagrożeniem niż cyberprzestępcy, dlatego zawsze uwzględniamy sprawdzenie planu utraty danych i kontroli danych na punktach końcowych, jak również w poczcie elektronicznej lub krytycznych aplikacjach.

9. Dziury w systemach

Audyt IT może pomóc w ustaleniu, jak zarządzać i monitorować poprawki lub kiedy nadszedł czas, aby wycofać poprawki w przypadku, gdy sprawy nie potoczą się zgodnie z oczekiwaniami.

10. Brak architektury systemów i przepływu danych

Audyty mają ocenić architekturę systemów i komunikacji

W Blue Energy stosujemy ramy zgodności i bezpieczeństwa , takie jak identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reakcja i środki odzyskiwania.

Zapoznaj się z innymi usługami
Cyberbezpieczeństwa arrow
Korzyści
 • Pomagają w łagodzeniu ryzyka w organizacji
 • Pomoc w badaniu systemu kontroli w organizacji
 • Usprawnia komunikację w organizacji
 • Sprawdza podatność na zagrożenia
 • Rozwijanie ładu informatycznego
Chcesz przeprowadzić audyt IT
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Planowanie audytu
2
Zdefiniowanie celów i zakresu audytu
3
Przeprowadzenie badania i zbieranie dowodów
4
Dokumentowanie oraz raportowanie
Masz pytania dotyczące tej usługi?
Napisz do nas arrow