Rozwiązania IT
Rozwiązania ITarrow Software
Software

Znajdź skuteczne zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zabezpiecz urządzenia końcowe, sieć oraz systemy centralne.

MDM

Mobile Device Management (MDM) to proces zwiększania bezpieczeństwa danych organizacji poprzez monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych, takich jak laptopy, smartfony i tablety, które są używane przez pracowników. Rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi pozwalają administratorom IT na kontrolę i dystrybucję polityk bezpieczeństwa na urządzenia mobilne mające dostęp do wrażliwych danych organizacji. Ponieważ coraz więcej pracowników korzysta z jednego lub wszystkich tych urządzeń, organizacje niezależnie od kształtu i wielkości, zwracają się ku zarządzaniu urządzeniami mobilnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i poprawy produktywności. Rozwiązania MDM umożliwiają administratorom IT skonfigurowanie polityk bezpieczeństwa klasy korporacyjnej na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu stają się one gotowe do pracy w firmie.

W miarę jak tradycyjne granice sieci stają się rozmyte, organizacje muszą sprostać współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa, stosując podejście „zero zaufania”, które zawsze weryfikuje każdego użytkownika, urządzenie, aplikację i sieć przed przyznaniem dostępu do zasobów biznesowych. Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) MobileIron jest oparte na platformie bezpieczeństwa skoncentrowanej na urządzeniach mobilnych, która weryfikuje urządzenie, ustala kontekst użytkownika, sprawdza autoryzację aplikacji, weryfikuje sieć oraz wykrywa i usuwa zagrożenia przed przyznaniem bezpiecznego dostępu do urządzenia lub użytkownika.

Ochrona zasobów firmowych na dowolnym firmowym lub należącym do pracownika punkcie końcowym z systemem iOS, macOS, Android i Windows10.

Spełniaj wymogi zgodności z przepisami dzięki szyfrowaniu urządzeń i ustawieniom zapobiegania utracie danych.

Zapewnij bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych, poczty e-mail, sieci Wi-Fi, VPN oraz innych aplikacji i repozytoriów treści, takich jak SharePoint.

Praca zdalna
Pojedyncza konsola do uproszczonego zarządzania wieloma punktami końcowymi

MobileIron umożliwia administratorom tworzenie i egzekwowanie polityk zgodności na wszystkich punktach końcowych BYOD i CYOD, wszystko z jednej konsoli. Używając jednego kompleksowego rozwiązania zabezpieczającego i zarządzającego, w przeciwieństwie do wielu rozwiązań punktowych, IT może znacznie uprościć zarządzanie punktami końcowymi i skrócić krzywą uczenia się dla administratorów. Ponadto, pomaga to uwolnić kosztowny personel i czas, który można przeznaczyć na inne strategiczne inicjatywy.

Zarządzanie całym cyklem życia punktów końcowych, od udostępniania, konfiguracji, zabezpieczeń, monitorowania, do wycofania urządzenia z użytku lub jego wymazania.

Ochrona prywatności pracowników poprzez oddzielenie danych biznesowych od osobistych na punktach końcowych.

Zwiększenie produktywności poprzez umożliwienie administratorom dystrybucji, ochrony i zarządzania standardowymi i niestandardowymi aplikacjami w skali.

Zwiększ produktywność dzięki natywnemu doświadczeniu użytkownika

MobileIron UEM umożliwia organizacjom zapewnienie przyjemnego i natywnego doświadczenia użytkownika oraz zwiększenie wydajności. Administratorzy są w stanie przyspieszyć czas produktywności poprzez uruchomienie użytkownikom punktów końcowych w ciągu kilku minut z zasobami wymaganymi do wsparcia ich indywidualnych potrzeb pracy. Użytkownicy nie muszą poruszać się pomiędzy wieloma interfejsami zarządzania dla różnych punktów końcowych. Rejestrując urządzenia korporacyjne w MobileIron, mogą cieszyć się bezproblemowym i natywnym doświadczeniem w różnych systemach operacyjnych.

Wydajne, zautomatyzowane rejestrowanie umożliwia administratorom konfigurowanie punktów końcowych iOS, macOS, Android i Windows 10 drogą powietrzną (OTA), za pomocą Apple Business Manager (ABM), Apple School Manager (ASM), Google Zero Touchenrollment, Samsung Knox Mobile Enrollment i Windows Autopilot.

Pracownicy, kontrahenci, osoby pracujące na pierwszej linii frontu oraz pracownicy zdalni mogą szybko uzyskać dostęp do aplikacji biznesowych i treści na w pełni wyposażonym, wybranym przez siebie punkcie końcowym, niezależnie od miejsca pracy.

Użytkownicy otrzymują to samo intuicyjne doświadczenie MobileIron na wszystkich swoich urządzeniach, w tym smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Największe błędy w cyberbezpieczeństwie

Z każdym rokiem zwiększa się skala i stopień skomplikowania cyberataków. Potwierdzają to dane z badania Barometr cyberbezpieczeństwa przeprowadzonego przez KPMG. W 2017 roku 82% przedsiębiorstw działających w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa. Według Cisco 45% cyberataków w naszym kraju spowodowało straty wynoszące ponad 100 000 USD. Co ciekawe większość firm optymistycznie oceniło dojrzałość stosowanych zabezpieczeń, co może wynikać z niedoszacowania ryzyka.
Do najczęstszych błędów, które narażają biznes na cyberataki są: zbyt duża liczba systemów ds. cyberbezpieczeństwa, zbyt mała liczba specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i zbyt duża swoboda pracowników, nieprzestrzeganie zasad i praktyk korporacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, brak kopii zapasowych oraz polityki przywracania systemów po awarii, brak dostępu do archiwalnych danych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Jak się chronić przed cyberprzestępczością?

Według specjalistów ds. ochrony danych, wystąpienie aktów cyberterroryzmu ściśle wiąże się z użyciem urządzeń mobilnych, niekontrolowanym wykorzystaniem mediów społecznościowych, przetwarzaniem danych w chmurze oraz nieodpowiednim działaniem pracowników, którzy nie są przeszkoleni w kwestii bezpieczeństwa w sieci, lub na których zostały użyte socjotechniki. Wobec tego warto wypracować procedury oraz zastanowić się, co robić w momencie cyberataku na firmę, przetwarzane dane, sieć oraz strategie ochrony danych i struktury organizacyjne. W sytuacji kryzysowej liczy się szybka reakcja, zatem wskazane jest zaprojektowanie i wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania, uwzględniając aktywność wszystkich pracowników oraz działów. Bezpieczeństwo danych to proces wielopoziomowy i warto mieć na uwadze odpowiednie zarządzanie ryzykiem, uświadamianie w jednakowy sposób wszystkich członków organizacji.

 

Korzyści
  • Łatwość zdalnego zarządzania. Podstawową zaletą zarządzania urządzeniami mobilnymi jest to, że można monitorować i zarządzać urządzeniami przenośnymi z dowolnego miejsca, w którym się znajdują. Zdalne zarządzanie zwiększa również bezpieczeństwo sieci, umożliwiając wyłączenie określonych urządzeń, nawet jeśli znajdują się one poza siedzibą firmy (wipe).
  • Obsługa urządzeń pracownika. Drugą najważniejszą zaletą MDM jest to, jak dobrze jest on dostosowany do ruchu BYOD. Tradycyjne technologie odrzucają wszelkie nieznane urządzenia, które nie zostały wcześniej rozpoznane, co stanowi ogromny problem dla firm pełnych pracowników przynoszących z domu dwa lub trzy osobne urządzenia. Platformazarządzania urządzeniami mobilnymi rozumie, że nie wszystkie nieznane urządzenia są zagrożeniem i pomaga mieć je na oku, aby zrównoważyć bezpieczeństwo i elastyczność. Dzięki MDM firmy nie muszą wybierać między bezpieczeństwem sieci a swobodą pracowników.
  • Kontrolowane aktualizacje urządzeń. Każdy od czasu do czasu odkłada aktualizacje oprogramowania na ostatnią możliwą chwilę. Niestety pracownicy, którzy są zbyt spokojni w kwestii aktualizacji, narażają w ten sposób bezpieczeństwo całej sieci. Hakerzy mogą wykorzystać luki pozostawione przez niewystarczające aktualizacje lub łatanie, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji.Zarządzanie urządzeniami mobilnymi pozwala firmom na centralne kontrolowanie aktualizacji i wprowadzanie zmian systemowych na urządzeniach w całej sieci za pomocą kilku kliknięć. Funkcja ta ułatwia również zachowanie zgodności z przepisami prawa - na przykład z wymaganiami z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Większe bezpieczeństwo sieci.W tym samym duchu najlepsze praktyki MDM są krytyczne dla zwiększenia bezpieczeństwa sieci. W dużej mierze wynika to z możliwości automatycznej aktualizacji i wspomnianych już funkcji bezpieczeństwa. Dzięki MDM,możnamogą łatwo stosować aktualizacje na setkach urządzeń, szyfrować poufne informacje firmowe i budować barierę pomiędzy informacjami osobistymi a danymi firmowymi.Ponadto, zdalne możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi ułatwiają regulowanie bezpieczeństwa na odległość. Wyobraźmy sobie, że pracownik wyjeżdża na konferencję technologiczną i nie zdaje sobie sprawy, że zostawił służbowy telefon w hotelowym lobby, dopóki nie miną trzy godziny ośmiogodzinnego lotu. Platforma zarządzania urządzeniami mobilnymi może zdalnie zlokalizować, zablokować i wymazać dane z urządzenia, aby chronić poufne informacje w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
  • Zmniejszone potrzeby IT.Kiedy organizacje korzystają z platformy do zarządzania urządzeniami mobilnymi, znacznie zmniejszają swoje potrzeby w zakresie administracji IT. Ponieważ MDM automatyzuje wiele czasochłonnych i pracochłonnych procesów związanych z monitorowaniem całej floty urządzeń mobilnych, zasoby i siła robocza zostają uwolnione na rzecz bardziej zaawansowanych projektów.
  • Większa zgodność z przepisami. Operacja zgodna z normami i wytycznymi IT ma dla organizacji ogromne znaczenie. Jednak upewnienie się, że wszystkie urządzenia są zgodne z przepisami może być trudne gdy jest ich tak wiele, że trzeba je śledzić. Dzięki zarządzaniu urządzeniami mobilnymi, inicjatywami związanymi ze zgodnością z przepisami można zarządzać z jednej ujednoliconej konsoli, co ułatwia lepszą ochronę przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych.
Chcesz zabezpieczyć dane na urządzeniach mobilnych?
Skontaktuj się z nami arrow