Oprogramowanie
Oprogramowaniearrow Organizacja
Organizacja

Poznaj jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji procesów organizacji. BPM -pozwala wyeliminować błędy, standaryzować procesy oraz zapewnić ich efektywność. Buduj ład organizacyjny, zarządzaj ryzykiem i zapewniaj zgodność z wykorzystaniem nowoczesnego systemu, stanowiącego świetne uzupełnienie systemów dziedzinowych (ERP)

BPM Szkolenia i Testy

Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, ochrona środowiska, BHP, to tylko niektóre z obszarów w jakich nasi Klienci starają się bieżąco i w bezpieczny sposób przekazywać wiedzę i podnosić kompetencje swoich pracowników. Zagadnienie to, szczególnie w dobie pracy zdalnej oraz dla organizacji o rozproszonej strukturze, stanowi istotne wyzwanie. Kierując się zasadą by pracować mądrze, a nie ciężko, zaprojektowaliśmy BPM Szkolenia i Testy. Platformę dającą możliwość, by w łatwy i efektywny sposób realizować szkolenia, które mogą (lecz nie muszą) kończyć się testem. Interaktywne dashboardy pozwolą na bieżąco weryfikować progres szkolenia, jak i interpretować jego skuteczność.

Projektując system pamiętaliśmy by umożliwiał:

 • intuicyjne budowanie szkoleń o dowolnej tematyce;
 • elastyczne dobieranie grupy docelowej (osoba, rola, komórka organizacyjna);
 • monitorowanie postępów i sprawdzanie wyników „on-line”;
 • losowy dobór pytań oraz kolejności odpowiedzi w teście;
 • dostęp do ukończonych szkoleń wraz z ich szczegółami pracownikom;
 • generowanie raportów i statystyk dających.

BPM Szkolenia i Testy jest znakomitym uzupełnieniem innych modułów systemu:

BPM RODO

– BPM Bezpieczeństwo informacji

– BPM Ciągłość Działania

– BPM GRC

Baza pytań

System umożliwia budowę bazy pytań, które podczas konfiguracji szkolenia mogą zostać wykorzystane do budowy testów. Pytania każdorazowo powiązywane są z obszarami (np. RODO, ochrona środowiska, BHP), które na bazie słownika można tworzyć samodzielnie. Raz skonfigurowane pytanie może być wykorzystywane dowolną ilość razy, przez różne osoby i w różnych szkoleniach. Podczas testu, odpowiedzi na pytania system będzie wyświetlał każdemu z użytkowników w losowej kolejności, tak by utrudnić ewentualne nieuczciwe praktyki.

Definiowanie szkolenia

Podczas procesu definiowania szkolenia wskazujemy jego nazwę, obszar którego dotyczy, załączamy materiał szkoleniowy, wybieramy bazę pytań, określamy próg zdawalności i gotowe. Raz skonfigurowane szkolenie może być wykorzystywane dowolną ilość razy. Definiując szkolenie system pozwoli nam nie tylko na dodanie dowolnej ilości pytań, które następnie zostaną wyświetlone użytkownikowi, ale i określenie z jakiej ilości losowo wybranych pytań z dodanej puli ma składać się test. Wykorzystując tę funkcjonalność mamy pewność, że 2 użytkowników nie otrzyma identycznego testu.

Przeprowadzenie szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia to nic innego, jak określenie jego grupy docelowej i terminu, do którego użytkownicy mają je ukończyć. Grupę docelową możemy określić na podstawie roli określonej w systemie, struktury organizacyjnej (np. skierować szkolenie do konkretnego działu) lub wskazać uczestników imiennie. Po zatwierdzeniu konfiguracji do uczestników zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link prowadzący do systemu. Platforma posiada możliwość skonfigurowania przypomnień o konieczności realizacji szkolenia, np. „x” dni przed upływającym terminem zaliczenia testu do użytkowników, którzy go nie ukończyli zostanie wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem.

Wyniki i statystyki

Osoba zlecająca szkolenie może na bieżąco śledzić jego postęp dzięki wykorzystaniu interaktywnych dashboardów. Z ich wykorzystaniem będzie m.in. wiedziała ile osób ukończyło już szkolenie, które pytania stwarzały najwięcej problemów, czy jaka jest średnia wyników. W systemie automatycznie budowana jest również lista osób biorących udział w szkoleniu wraz z jego wynikiem, którą przy pomocy jednego kliknięcia możemy wyeksportować do pliku Excel. Każdy z użytkowników posiada również możliwość podejrzenia wszystkich szkleń i testów w których brał udział wraz z ich wynikami oraz materiałem szkoleniowym.

Korzyści
 • Automatyzuje, zapewnia efektywność i pozwala monitorować realizację szkoleń i testów,
 • Wspiera zaangażowanie pracowników w podnoszenie swoich kompetencji,
 • Buduje bazę wiedzy dla pracowników,
 • Elastyczne metody licencjonowania, w tym abonamentowa,
 • Dostęp z przeglądarki internetowej i na urządzeniach mobilnych,
 • Możliwość konfiguracji przypomnień i alertów,
 • Integracja z domeną i systemami kadrowymi,
 • Nieograniczona liczba użytkowników.
Chciałbyś zobaczyć prezentację modułu?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Instalacja systemu na środowisku Klienta, bądź udostępnienie go w przypadku zakupy systemu w usłudze SaaS.
2
Zasilenie systemu danymi i zaimplementowanie struktury organizacyjnej.
3
Przypisanie ról i odpowiedzialności w platformie BPM Szkolenia i Testy.
4
Bieżące utrzymanie i aktualizacja.
Masz pytania dotyczące tego modułu?
Napisz do nas arrow