Oprogramowanie
Oprogramowaniearrow Organizacja
Organizacja

Poznaj jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji procesów organizacji. BPM -pozwala wyeliminować błędy, standaryzować procesy oraz zapewnić ich efektywność. Buduj ład organizacyjny, zarządzaj ryzykiem i zapewniaj zgodność z wykorzystaniem nowoczesnego systemu, stanowiącego świetne uzupełnienie systemów dziedzinowych (ERP)

BPM Infrastruktura – zarządzanie aktywami

Wszystkie zasoby oraz aktywa fizyczne - obiekty, urządzenia, jak i te niematerialne - systemy informatyczne, informacje i dane, mają istotną wartość dla organizacji. System BPM od lat wspiera największe instytucje w zarządzaniu zasobami, dbając o aktualność informacji na temat aktywów oraz zapewniając właściwy poziom zarządzania infrastrukturą. Aktywa i zasoby stanowią podstawę realizacji procesów, są nośnikami informacji, mają wpływ na ciągłość i efektywność działania oraz bezpieczeństwo naszych organizacji. Dlatego to one powinny stać u podstaw analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji, analizy krytyczności, czy też realizacji postępowań z incydentami - jeśli takowe występują i dotyczą konkretnego zasobu.

Moduł BPM Infrastruktura służy do zarządzania zasobami dostępnymi w organizacji z uwzględnieniem podziału na określone grupy. W module mogą być wyróżnione frakcje urządzeń, pomieszczeń oraz aktywów:

 • Systemy teleinformatyczne w podziale na urządzenia i oprogramowanie (licencje),
 • Obiekty – KOB,
 • Maszyny – DTR,
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 • Urządzenia do monitorowania środowiska pracy,
 • Urządzenia przeciwpożarowe / gaśnice,
 • Inne dowolne.

 

Dla każdej z ww. grup dostępna jest osobna zakładka przedstawiająca rejestr z informacjami na temat poszczególnych aktywów. Każde aktywo posiada swoją metrykę, czy jak to przyjęło się w metodykach zarządzania majątkiem – paszport. Paszport umożliwia opisanie szeregu cech, które go dotyczą, od nazwy, kategorii, producenta, lokalizacji, odpowiedzialnych za eksploatację, aż po gwarancję, czy serwis. System umożliwia również opisanie zaplanowanych akcji, czy zdarzeń związanych z tym składnikiem (np. terminy serwisu, przegląd, walidacji itd.).

Asset management
Aplikacja mobilna wspierająca zarządzanie infrastrukturą

System BPM posiada dedykowaną aplikację mobilną, zaprojektowaną w technologii power apps, wspierającą moduł BPM Infrastruktura. Aplikacja ta posiada szereg funkcjonalności związanych z przeprowadzaniem terenowych przeglądów zasobów dostępnych w organizacji.

Inwentaryzacja i przeglądy

Użytkownik skanuje kod QR zlokalizowany na powierzchni zasobu, dzięki czemu otrzymuje zbiór aktualnych informacji go dotyczących. Nie mając dostępu do komputera może w łatwy sposób zweryfikować aktualność danych, a także zaplanować dodatkowe akcje. Dzięki ciągłej komunikacji systemu z serwerem, wszystkie informacje uzupełnione podczas oględzin zostają wprowadzone do systemu BPM.

Plan zarządzania aktywami

Działania związane z utrzymaniem i eksploatacją danego aktywa są przypisywane do jego metryki  / paszportu bezpośrednio lub w ramach planowania działań związanych z ryzykiem. Przypominanie o zdarzeniach odbywa się w postaci utworzenia stosownego zadania dotyczącego przeprowadzenia zaplanowanej akcji, np. przeglądu składnika majątku skierowanego do osoby odpowiedzialnej, która wcześniej została wskazana w definicji akcji (w kalendarzu składnika majątku). Otrzymuje ona e-mail z powiadomieniem o przydzieleniu zadania, w którym wprowadza datę wykonania oraz wynik przeprowadzonej akcji. Może ona również załączyć pliki, a także powiadomić o akcji nadzorującego dany składnik.

Ryzyko zasobów

Oceniając ryzyko działania organizacji, oceniasz ryzyko bezpieczeństwa i dostępności zasobów. Dlatego BPM wiąże wykonane w ramach innych modułów: „Bezpieczeństwo informacji”, „Ciągłość działania”, „RODO”, „Ryzyko operacyjne”, „Zarządzanie Incydentem”, analizy z zasobami, których dotyczą. Pozwala to w bardzo efektywny sposób zarządzać aktywami i uzyskać informacje o ich faktycznym wpływie na naszą działalność.

Działania na zasobach

W paszporcie aktywa opisującym składnik majątku, oprócz cech, zbierane są również akcje na nim wykonane, takie jak: wykonane przeglądy, wzorcowania, dokonane opłaty oraz zdarzenia z nim związane, takie jak incydent, awaria, testy. Specyficznym przypadkiem akcji są akcje zmieniające status urządzenia (np. wycofanie).

Mapa zasobów

System zapewnia powiązanie zasobów i budowę ich hierarchicznych zależności, co pozwala zrozumieć funkcjonowanie organizacji i zależności pomiędzy zasobami.

Bardzo ciekawą funkcjonalnością jest automatyczna identyfikacja zasobów, możliwa do przeprowadzenia  dodatkowym   modułem w obszarze infrastruktury IT.

Korzyści
 • Łatwe zarządzanie infrastrukturą w postaci dokumentów / paszportów,
 • Możliwość powiązań z wynikami Analizy Ryzyka oraz Postępowaniem z incydentem,
 • Przypomnienia o wymaganych działaniach dotyczących aktywów,
 • Łatwy sposób na wprowadzanie informacji o przeprowadzonych akcjach,
 • Możliwość generowania dzienników przeprowadzonych akcji,
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za dany zasób i realizacji wygenerowanych zadań,
 • Prosty i łatwy interfejs wspierający inwentaryzację, ocenę, analizę, planowanie działań i eksploatację aktywów,
 • Dedykowana aplikacja mobilna.
Zainteresowany prezentacją modułu?
Skontaktuj się z nami arrow
Więcej na temat modułów wspierających zarządzanie zasobami
Przeczytaj arrow
Proces wdrożenia
1
Opracowanie strategii zarządzania infrastrukturą w firmie
2
Przygotowanie dokumentów do importu z zasobami. Przygotowanie dedykowanych kodów QR dla każdego składnika majątku
3
Zasilenie bazy aktywów i powiązań oraz szkolenie użytkowników
4
Zaplanowanie akcji: m.in. przeglądów oraz aktualizacji
Masz pytania dotyczące modułu?
Napisz do nas arrow