Usługi
Usługiarrow Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo

Zapewnij bezpieczeństwo IT / IOT / SCADA. Zapoznaj się z profesjonalnymi usługami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – MSSP. Skorzystaj z kompleksowego podejście do budowy, monitorowania i utrzymania cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo SCADA/OT/IoT

Bezpieczeństwo systemów przemysłowych jest zagadnieniem szczególnym.. Systemy przemysłowe stanowią często podstawę egzystencji przedsiębiorstw.

To na nich opierają się procesy, które przynoszą nam dochód i realizują wartość dla klientów. Inny aspekt to ich specyfika: sterylność, długi cykl życia i potrzeba niezawodnego działania, często 24/7.

W ramach dbałości o bezpieczeństwo systemów przemysłowych analizujemy obecne bezpieczeństwo sieci i systemów. Audyty, w tym badania techniczne, pozwalają na ocenę czy jesteśmy gotowi stawić czoła współczesnym zagrożeniom. Wykonując audyt analizujemy kontekst organizacji, krytyczność wspomaganych przez systemy procesów, lecz przede wszystkim systemy bezpieczeństwa i konfiguracji sieci, które zostały już zaimplementowane. Rekomendacje dalszej poprawy, mają na celu pewniejszy sen każdego managera odpowiedzialnego za utrzymanie systemów.

Rekomendacje to nie koniec naszej pracy.

Jeżeli jest taka potrzeba, dokonujemy wspólnie z Klientem wyboru docelowych zabezpieczeń. Tylko takich, które są zarówno optymalne kosztowo, jak i optymalne pod kątem funkcji, które mają realizować. Oceniamy, czy wpiszą się w cały ekosystem bezpieczeństwa.

Na życzenie klienta możemy zadanie realizować w trybie zaprojektuj i zbuduj, lub zaprojektuj i nadzoruj wdrożenie zewnętrznego dostawcy.

Często niezależny nadzór nad wdrożeniem systemów bezpieczeństwa stanowi ogromną wartość dla organizacji. W zarządzaniu średnimi i dużymi projektami, wzbudzanie i utrzymywanie odpowiedniej motywacji w dotrzymywaniu terminów i założonych celów jakościowych przy wdrożeniu zabezpieczeń, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu – wdrożenia skutecznych rozwiązań gwarantujących wyeliminowanie problemów bezpieczeństwa.

Nasze podejście do zapewnienia bezpieczeństwa obejmuje:

 • Audyty organizacyjne i techniczne
 • Ocena dojrzałości bezpieczeństwa systemów i sieci
 • Projektowanie skutecznych zabezpieczeń
 • Nadzór nad wdrożeniem lub wdrożenie bezpiecznego modelu przesytu danych z sieci przemysłowych
 • Nadzór nad wdrożeniem lub wdrożenie odpowiednich systemów separacji sieci OT
 • Nadzór nad wdrożeniem lub wdrożenie systemów zabezpieczeń dedykowanych dla sieci przemysłowych

W czym możemy pomóc?

Możemy pomóc w ocenie stanu bezpieczeństwa, dojrzałości systemów bezpieczeństwa oraz wpływu samej architektury systemów przemysłowych na docelowy poziom bezpieczeństwa. Wskażemy jakie rozwiązania bezpieczeństwa są niezbędne do wdrożenia oraz zaimplementujemy je, lub będziemy świadczyć nadzór nad implementacją przez niezależne firmy zewnętrzne.

To co nas wyróżnia to dbałość o szczegóły i kompleksowość. Nie patrzymy punktowo na zabezpieczenia przez pryzmat istniejących produktów, tylko wychodzimy od potrzeb i sposobów wykorzystania systemów przemysłowych. Analizujemy kto ma do nich dostęp, jaką drogą, dlaczego, jakie ma potrzeby w przesyłaniu danych/plików i na tej podstawie dobieramy zabezpieczenia.

Zabezpieczenia mogą być różnorakie.

Począwszy od firewall klasy NG separujących całe segmenty sieci, poprzez mikrosegmentację, filtrowanie protokołów przemysłowych. Mamy doświadczenie we wdrażaniu skutecznych zabezpieczeń – diód danych, które w określonym scenariuszu rozwiążą wszystkie problemy bezpieczeństwa, na które narażone mogą być systemy przemysłowe.

Znamy technologie filtrowania protokołów i API za pomocą rozwiązań firm trzecich – najwyższy poziom bezpieczeństwa przy interfejsach  wymiany danych.

Wszystko to możemy wziąć na swoje barki i zostawić działające oraz dojrzałe rozwiązanie wdrożone u klienta.

SCADA bezpieczeństwo IOT
Kupiłem firewall – czy to wystarczy?

Wdrożenie jakichkolwiek systemów technicznych nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Najważniejsza jest ich odpowiednia konfiguracja i dbałość o nią w przyszłości. Dobrze poukładane procesy bezpieczeństwa, w tym nadzorowanie konfiguracji, zarządzanie zmianą, częste audyty, potwierdzające że każdy z pracowników wykonuje swoje zadanie jak należy, to podstawa dzisiejszego bezpieczeństwa.Zarówno systemy zabezpieczeń, jak i ich późniejsze utrzymanie, nie są odrębnymi bytami, które można wstawić bez integracji, czy też wkomponowania w procesy zarządcze.Mamy doświadczenie i wiemy jak powinny one funkcjonować, by okazały się skuteczne w tych najbardziej newralgicznych momentach.

Motywacja prawidłowej implementacji

Każdy potrzebuje w swojej pracy odpowiedniej motywacji.

Niezależny nadzór nad bezpieczeństwem wdrażanych rozwiązań jest niezbędny do odpowiedniej konfiguracji urządzeń, czy też wdrożenia systemów bez przechodzenia na skróty. Zostawiając system w trybie uczenia, nie podłączając na razie wszystkich interfejsów, wpuszczając „starych” podwykonawców „po staremu…”, często doprowadzamy do nieprzyjemnych incydentów. Jako Spółka doradcza, oprócz wdrożenia rozwiązań, świadczymy usługę niezależnego nadzoru nad wyborem i implementacją systemów bezpieczeństwa. Najskuteczniejszy obecnie model dla średnich i dużych wdrożeń systemów.

 

Korzyści
 • Wiedza o tym co trzeba poprawić w zabezpieczeniach.
 • Spokojne weekendy i dni wolne od pracy – systemy bezpieczeństwa dbają o Twój spokój.
 • Niezależny nadzór – pilnowanie odpowiedniego poziomu motywacji przy wdrożeniach systemów bezpieczeństwa.
 • Audyty, analizy, PoC, PoV rozwiązań i wybór najbardziej optymalnych do wdrożenia.
 • Wdrożenia systemów bezpieczeństwa z najbardziej doświadczonym partnerem.
Chcesz się dowiedzieć, jak zabezpieczyć systemy automatyki i telemetrii?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia usługi
1
Audyt organizacyjny i techniczny.
2
Rekomendacje i ocena ryzyka wybranych zagrożeń.
3
Propozycja konkretnych rozwiązań adresujących problemy bezpieczeństwa.
4
Wdrożenie lub niezależny nadzór nad wdrożeniem.