BPM Uchwały

BPM Uchwały to narzędzie do zarządzania dokumentacją wspierającą tworzenie uchwał w oparciu o wzorce. Wspólna praca nad formularzem uchwały nie była dotąd tak kompleksowo wspierana przez system informatyczny, a powiązanie pomiędzy dokumentami i zarządzanie zmianą tak intuicyjne.

W ramach modułu istnieje możliwość zgłoszenia projektu uchwały, który zostanie zapisany w rejestrze. Z rejestru uchwał (Zarządu, Rady nadzorczej, Walnego zgromadzenia itp.) operator wskazuje uchwały na dany termin posiedzenia. Wybrane dokumenty generowane są w postaci aktywnych szablonów oraz dystrybuowane do odpowiednich użytkowników. System posiada możliwość wskazywania relacji między uchwałami wraz ze wskazaniem zastępowania paragrafów i powiązań. Po akceptacji uchwały i wskazaniu rozdzielnika, uchwała przechowywana jest w bibliotece dokumentów i przekazywana do wglądu wskazanym w rozdzielniku osobom. Możliwe jest także wycofywanie nieważnych już uchwał, poprzez użycie funkcji „usuń uchwałę”. Jednocześnie system poinformuje wszystkich pracowników o uchyleniu uchwały.

BPM Uchwały współpracuje z innymi modułami platformy BPM, takimi jak:

BPM uchwały
Korzyści
  • Automatyzacja generowania uchwał i zarządzania nimi
  • Wykorzystanie standardów i szablonów do tworzenia legislacji wewnętrznej
  • Budowa ładu wewnętrznego
  • Informowanie i komunikacja
Chcesz zobaczyć prezentacje modułu?
Skontaktuj się z nami arrow
Proces wdrożenia modułu
1
Przygotowanie terminologii i wzoru / szablonu uchwały, zgodnie z potrzebami Klienta.
2
Przygotowanie rejestrów dokumentów zgodnie z rodzajem tworzonych uchwał.
3
Implementacja systemu i szkolenia dla użytkowników.
4
Zasilenie systemu aktualnymi dokumentami i powiązaniami.
Masz pytania dotyczące tego modułu BPM?
Napisz do nas arrow