Rozwiązania IT
Rozwiązania ITarrow Software
Software

Znajdź skuteczne zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zabezpiecz urządzenia końcowe, sieć oraz systemy centralne.

Ochrona urządzeń końcowych - EDR

Wyrafinowane ataki, o których często czytamy na pierwszych stronach gazet, nie mogą zostać zniwelowane za pomocą istniejących systemów antywirusowych. Potrzebne jest zupełnie nowe podejście - takie, które łączy w sobie najbardziej zaawansowaną ochronę punktów końcowych z ekspercką analizą. Takie, które wskazuje przeciwników dokonujących ataków, a nie tylko identyfikuje złośliwe oprogramowanie.

Endpoint Detection and Response (EDR) jest definiowane jako rozwiązanie, które rejestruje zachowania na poziomie punktu końcowego. Wykorzystuje różne techniki analizy danych w celu wykrycia podejrzanego zachowania systemu, dostarcza informacji kontekstowych, blokuje złośliwą aktywność i dostarcza danych w celu przywrócenia do poprawnego działania systemów dotkniętych incydentem.

Narzędzie EDR powinno posiadać następujące możliwości:

 • Wyszukiwanie i analiza danych o incydentach
 • Triage alertów lub walidację podejrzanych działań
 • Wykrywanie podejrzanych działań
 • „Threat hunting” lub eksploracja danych
 • Zatrzymywanie złośliwej aktywności
EDR
Dlaczego warto wdrożyć rozwiązanie EDR?

Większość twórców rozwiązań EPP (lub tradycyjnych antywirusów) twierdzi, że ich rozwiązania blokują większość zagrożeń. Ale co z najbardziej ukrytymi zagrożeniami, które umykają ich uwadze? Posiadanie rozwiązania EDR pozwala na wykrywanie, analizę i usuwanie nowoczesnych zagrożeń, które są na tyle zaawansowane, że są w stanie ominąć tradycyjne mechanizmy bezpieczeństwa.

Bardziej wyrafinowane zagrożenia, które omijają zabezpieczenia, mogą siać spustoszenie w całej sieci. Oprogramowanie typu ransomware szyfruje dane i przetrzymuje je jak zakładników do momentu uzyskania okupu. W międzyczasie, oprogramowanie typu cryptomining siedzi ukradkiem w sieci i wyczerpuje zasoby obliczeniowe. Rozwiązanie EDR może pomóc w szybkim znalezieniu, opanowaniu i usunięciu zagrożeń, dzięki czemu można zapewnić bezpieczeństwo danych na punktach końcowych w całym środowisku.

Zrozumienie kluczowych aspektów działania EDR i dlaczego są one ważne, pomoże lepiej rozeznać się, czego szukać w danym rozwiązaniu. Ważne jest, aby znaleźć EDR, który zapewni najwyższy poziom ochrony, a jednocześnie będzie wymagało jak najmniejszego nakładu pracy i inwestycji – dodając wartość do zespołu bezpieczeństwa, bez uszczuplania zasobów. Poniżej przedstawiamy sześć kluczowych aspektów EDR, na które należy zwrócić uwagę:

 1. Widoczność w czasie rzeczywistym na wszystkich punktach końcowych pozwala na obserwowanie podejrzanych działań i natychmiastowe ich powstrzymanie.
 2. Skuteczne EDR wymaga ogromnych ilości telemetrii zbieranej z punktów końcowych i wzbogaconej o kontekst, dzięki czemu może być analizowana w poszukiwaniu oznak ataku za pomocą różnych technik analitycznych.
 3. Poleganie wyłącznie na metodach opartych na sygnaturach lub wskaźnikach naruszenia prowadzi do „cichej porażki”, która umożliwia naruszenie danych. Skuteczne wykrywanie i reagowanie wymaga podejścia behawioralnego, które opiera się na wskaźnikach ataku dzięki czemu użytkownik jest ostrzegany o podejrzanych działaniach, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa.
 4. EDR, który umożliwia szybką i precyzyjną reakcję na incydenty, może powstrzymać atak zanim stanie się on naruszeniem i pozwolić organizacji na szybki powrót do pracy.
EDR a zwykłe oprogramowanie antywirusowe

Anty-malware jest nadal kluczowym elementem rozwiązań EDR. Starsze generacje oprogramowania antywirusowego wykrywają zagrożenia na podstawie sygnatury, aby móc wykryć złośliwe oprogramowanie. Nowa generacja rozwiązań EDR zawiera analizę predykcyjną i zaawansowane wykrywanie zagrożeń, aby lepiej chronić użytkowników. Dodatkowe funkcje występujące w rozwiązaniach EDR, które nie są zawarte w tradycyjnych rozwiązaniach AV, obejmują:

 • Usuwanie złośliwego oprogramowania w oparciu o dopasowane sygnatury i analizę
 • Ochrona antyspyware
 • Lokalny firewall
 • Kontrola aplikacji i zarządzanie użytkownikami
 • IDS i IPS
 • Kontrola danych, w tym urządzeń przenośnych
 • Pełne szyfrowanie dysków
 • Zapobieganie wyciekom danych
 • Whitelisting aplikacji

EDR ma na celu ochronę danych przedsiębiorstwa przed atakami zero-day poza punktem końcowym – łącząc telemetrię, kontekst aktywności procesów i zachowania użytkowników.

Niektóre zachowania, które mogą wyglądać normalnie – na przykład logowanie się użytkownika przy użyciu ważnego loginu i hasła – niekoniecznie wzbudziłyby wątpliwości tradycyjnego antywirusa. Jednakże, zdarzenie logowania może być podejrzane, jeżeli użytkownik loguje się z wielu lokalizacji w krótkim czasie. EDR analizuje aktywność plików, zdarzenia użytkowników oraz telemetrię perymetryczną w celu identyfikacji nietypowych zachowań z dodanym kontekstem: tak, aby nawet pozornie nieszkodliwa aktywność była rozpatrywana tak, aby uzyskać szerszy obraz.

Korzyści z wdrożenia EDR
 • najlepszy wgląd w nowe, pojawiające się, znane i nieznane zagrożenia na punktach końcowych. Wczesne wykrywanie zagrożeń i usuwanie ich zanim zdążą się one pojawić skraca czas reakcji na realne zagrożenia dla każdej firmy.
 • szybkie i skuteczne reagowanie na zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem ma kluczowe znaczenie dla ochrony firmy. EDR przyspiesza wykrywanie zagrożeń i czas reakcji. Działa w trybie 24x7, wspierany przez najnowszą analizę zagrożeń i możliwości uczenia maszynowego.
 • wczesne wykrywanie zagrożeń i usuwanie ich zanim zdążą się one pojawić skraca czas reakcji na realne zagrożenia dla każdej firmy.
Jesteś zainteresowany rozwiązaniem EDR?
Skontaktuj się z nami! arrow